Andrzej Friszke, Państwo czy rewolucja? Polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego


Majkowski, K. (2022). Andrzej Friszke, Państwo czy rewolucja? Polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego. Studia Polityczne, 50(3), 237-242. https://doi.org/10.35757/STP.2022.50.3.10

Konrad Majkowski  konrad.majkowski.1997@wp.pl
Uniwersytet Gdański  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1073-393X
Inne teksty tego samego autora