Christopher Beckwith, Imperia Jedwabnego Szlaku. Od epoki brązu do czasów obecnych


Majkowski, K. (2022). Christopher Beckwith, Imperia Jedwabnego Szlaku. Od epoki brązu do czasów obecnych. Studia Polityczne, 50(3), 243-247. https://doi.org/10.35757/STP.2022.50.3.11

Konrad Majkowski  konrad.majkowski.1997@wp.pl
Uniwersytet Gdański  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1073-393X
Inne teksty tego samego autora