Młody Abramowski o metodzie agitacji. Rekonstrukcja i interpretacja


Abstrakt

The article researches Edward Abramowski’s early thoughts as expressed in his collected works written up to 1896. It focuses on the following questions: What is known about Abramowski’s method of agitation? What new knowledge about his method can we achieve? The study uses the methodology of the history of ideas, aiming to gain new narration about Abramowski’s method of agitation. It indirectly fi ts into the studies on the history of Polish socialism and the dispute over propaganda.


Abramowski E., Pisma popularnonaukowe i propagandowe. 1890–1895, red. J. Kulas, Książka i Wiedza, Warszawa 1979.

Abramowski E., Pisma, t. 3, red. K. Krzeczkowski, Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1927.

Abramowski E., Pisma, t. 4, red. K. Krzeczkowski, Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1928.

Abramowski E., Wybór pism estetycznych, red. K. Najder-Stefaniak, Universitas, Kraków 2011.

Bednarczuk M., Miłość, przyjaźń i milczenie (biografów). Wokół korespondencji Edwarda Abramowskiego i Emilii z Andronowskich, „Pamiętnik Literacki” 20022, r. CXIII, z. 1, s. 5-34.

Chajn L., Polskie wolnomularstwo 1920–1938, Czytelnik, Warszawa 1984.

Chwalba A., Harpula W., Cham i Pan. A nam, prostym, zewsząd nędza?, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2022.

Chwalba A., Sacrum i rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870–1918), Universitas, Kraków 2007.

Cywiński B., Myśl polityczna Edwarda Abramowskiego, w: Twórcy polskiej myśli politycznej, red. J.S. Miś, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, s. 29–105.

Dąbrowska M., Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego, Wydawnictwo Związku Polskiego Stowarzyszenia Spożywców, Warszawa 1925.

Dziedzic A., Indywidualność i wspólnota w myśli Edwarda Abramowskiego, „Ars Regia: Czasopismo Poświęcone Myśli I Historii Wolnomularstwa” 1998–1999, t. 7–8, nr 13–14, s. 69–130.

Dzieje zjazdu paryskiego 1892 roku. Przyczynek do historji Polskiego Ruchu Socjalistycznego, red. L. Wasilewski, Wydawnictwo Instytutu Badania Najnowszej Historji Polski, Warszawa 1934.

Gawin M., Radzik Z., Miejsce kobiety, rozm. przepr. M. Duch-Dyngosz, „Znak. Miesięcznik” listopad 2014, https://www.miesiecznik.znak.com.pl/7142014z-magdalena-gawin-i-zuzanna-radzik-rozmawia-marta-duch-dyngoszmiejsce-kobiety/ (dostęp: 14.08.2020).

Giełżyński W., Edward Abramowski: zwiastun „Solidarności”, Polonia, Londyn 1986.

Grott B., Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do roku 1939, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1987.

Krzeczkowski K., Dzieje życia i twórczości Edwarda Abramowskiego, Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, Warszawa 1933.

Krzywicki L., Socjalizm i rodzina [1884], http://lewicowo.pl/socjalizm-i-rodzina/ (dostęp 8.07.2021).

Krzywiec G., Szowinizm po polsku: przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905), Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa 2009.

Kuligowski P., W poszukiwaniu stałości. Polscy socjaliści XIX w. i potworna nowoczesność, „Władza Sądzenia” 2015, nr 5, s. 79–95.

Łętocha R., Socjalizm i religia. Przypadek polski, „Teologia Polityczna”, https://teologiapolityczna.pl/rafal-letocha-socjalizm-i-religia-przypadek-polski-1 (dostęp: 11.03.2023).

Perl F., Od „kas oporu” do 1 maja [1910], Lewicowo, http://lewicowo.pl/od-kas-oporu-do-1-maja/ (dostęp: 4.07.2020).

Pietkiewicz K., Stanisława Motz-Abramowska [1925], Lewicowo, http://lewicowo.pl/stanislawa-motz-abramowska/ (dostęp: 8.10.2020).

Pietkiewicz Z., Nieco o istocie kwestji kobiecej, w: Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1866–1891), cz. II, G. Gebethner i Spółka, Br. Rymowicz, Kraków–Petersburg 1893, s. 545–550.

Pietkiewicz Z., Taczka literacka, w: Upominek, s. 543–545.

Sepczyńska D., Młody Abramowski i kwestia kobieca. Część I: Historia kobiet. Rekonstrukcja, „Studia Polityczne” 2022, t. 50, nr 3, s. 29–60.

Skinner Q., Znaczenie i rozumienie w historii idei, tłum. F. Biały, „Refleksje” 2014, nr 9, s. 127–169.

Stachowiak P., Korzenie „katolicyzmu endeckiego”. Nacjonalistyczna wizja religii i Kościoła w Polsce w latach 1887–1927, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 1999.

Pobierz

Opublikowane : 2023-05-17


Sepczyńska, D. (2023). Młody Abramowski o metodzie agitacji. Rekonstrukcja i interpretacja. Studia Polityczne, 51(1), 63-84. https://doi.org/10.35757/STP.2023.51.1.03

Dorota Sepczyńska  sep@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4295-6097
Inne teksty tego samego autora