Echo natury: o politycznych skutkach katastrofy naturalnej w Borach Tucholskich w 2017 roku


Abstrakt

The impact of natural disasters on politics is well known around the world. However, this phenomenon has not been studied in Poland. The author tries to explain the political events and phenomena that are connected with the natural disaster that hit the Tuchola Forest on the night of 11 and 12 August 2017 from the perspective of the shock doctrine and the world-systems theory. The author makes a hypothesis that local political elites try to take over power and, thanks to the political capital gained after the August’s disaster, they propose to establish a new municipality (Rytel) on the devastated area, against social interest. During the research, a number of political phenomena occurred, such as socio-political divisions in the Czersk municipality that determine the political preferences of the residents of Rytel and the municipality. It has been revealed that natural disasters are a catalyst of political conflicts in Poland.


Blikowska J., Ćwiek J., Burmistrz kontra sołtys: Kłótnia po nawałnicy, „Rzeczpospolita”, 30 marca 2018, <http://www.rp.pl/Polityka/180329050-Burmistrz-kontra-soltys-Klotnia-po-nawalnicy.html> [dostęp: 18 maja 2018].

Chodubski A., Społeczeństwo obywatelskie i jego powołanie, w: Instytucje państwa a społeczeństwo obywatelskie, red. A. Chodubski, L. Kacprzak, K. Pająk, Piła 2009, s. 173–174.

Drejer M., Nieudane spotkanie Komitetu do spraw Utworzenia Gminy Rytel, <https://www.weekendfm.pl/?n=71539&rytel-nieudane_spotkanie_komitetu_do_spraw_utworzenia_gminy_rytel> [dostęp: 18 maja 2018].

Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. II: Kalendarium ziemi chojnickiej, red. J. Knopek, Chojnice 2010, s. 200, 205.

Gałązka D., Leśnicy o wichurze: to była największa katastrofa w historii Lasów Państwowych, „Gazeta Wyborcza. Trójmiasto”, 14 sierpnia 2017, <http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,22232131,lesnicy-o-wichurze-to-byla-najwieksza-katastrofa-w-historii.html> [dostęp: 4 maja 2018].

Gądek J., Premier, którego prawie zmyła wielka fala, „Onet.wiadomosci.pl”, 19 maja 2010, <https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/premier-ktorego-prawie-zmyla-wielka-fala/7lpdk> [dostęp: 4 maja 2018].

Kalisz P., Kolejny wójt domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Wojewoda pomorski pozostaje niewzruszony, „naTemat”, 16 sierpnia 2017, <http://natemat.pl/215103,kolejny-wojt-domaga-sie-wprowadzenia-stanu-kleski-zywiolowej-wojewoda-pomorski-pozostaje-niewzruszony> [dostęp: 6 czerwca 2018].

Kępa D., Rytel oddzieli się od gminy Czersk? Jest decyzja o wszczęciu odpowiedniej procedury, Radio Gdańsk, 16 lutego 2018, <https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/72540-rytel-oddzieli-sie-od-gminy-czersk-jest-decyzja-o-wszczeciu-odpowiedniej-procedury/72540-rytel-oddzieli-sie-od-gminy-czersk-jest-decyzja-o-wszczeciu-odpowiedniej-procedury> [dostęp: 25 maja 2018].

Klaman A., Artyści w Rytlu. To był koncert w prezencie za wzajemną solidarność po nawałnicy, 5 stycznia 2018, <http://www.pomorska.pl/wiadomosci/chojnice/a/artysci-w-rytlu-to-byl-koncert-w-prezencie-za-wzajemna-solidarnosc-po-nawalnicy,12822680/> [dostęp: 6 czerwca 2018].

Klaman A., Rytlanie nie zgadzają się na zmianę nazwy. Czerszczanie zmienią? „Gazeta Pomorska”, 9 czerwca 2017, <http://www.pomorska.pl/wiadomosci/chojnice/a/rytlanie-nie-zgadzaja-sie-na-zmiane-nazwy-czerszczanie-zmienia,12161808/>.

Klein N., Nie to za mało. Jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba, przeł. M. Jedliński, Warszawa 2018, s. 10.

Klein N., The Shock Doctrine. The Rise of Disasters Capitalism, New York 2007.

Klein N., To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, przeł. H. Jankowska, K. Makaruk, Warszawa 2016.

Klitzsch N., Disaster politics or disaster of politics? Post-tsunami conflict transformation in Sri Lanka and Aceh, Indonesia, „Cooperation and Conflict” 2014, vol. 49 (4), s. 554–557.

Kurski J., Prawdziwa władza jest w Rytlu, „Gazeta Wyborcza”, 19 sierpnia 2017, <http://wyborcza.pl/7,75968,22250123,prawdziwa-wladza-jest-w-rytlu.html> [dostęp: 6 czerwca 2018].

Majewski A., Moskwa 1617–1618, Warszawa 2016.

Malendowicz P., Reminescencja kontestacji młodzieżowej, czyli czego chce Paweł Kukiz, „Transformacje” 2017, s. 294–311.

Morales A., These are the biggest global risks for 2017, <https://www.bloomberg.com/politics/graphics/2017-wef-global-risks/> [dostęp: 24 maja 2018].

Nikbakht D., McKenzie S., The Yemen war is the world’s worst humanitarian crisis, UN says, „CNN”, 3 April 2018, <https://edition.cnn.com/2018/04/03/middleeast/yemen-worlds-worst-humanitarian-crisis-un-intl/index.html> [dostęp: 15 maja 2018].

Rudolph L., Kuhn P.M., Natural Disasters and Political Participation: Evidence from the 2002 and 2013 Floods in Germany, „German Politics” 2018, t. 27.

Sample I., Global Warming contributed to Syria’s 2011 uprising, scientists claim, „The Guardian”, 2 March 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/02/global-warming-worsened-syria-drought-study> [dostęp: 15 maja 2018].

Skowronek F., „Do zamiatania liści nie będziemy wzywać wojska”. Zaskakujące słowa wojewody pomorskiego, <https://wiadomosci.wp.pl/do-zamiatania-lisci-nie-bedziemy-wzywac-wojska-zaskakujace-slowa-wojewody-pomorskiego-6155920524818561a> [dostęp: 4 maja 2018].

Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne. Kraków 2003, s. 579.

Walzer H., Wojny klimatyczne: za co będziemy zabijać w XXI wieku? przeł. M. Sutowski, Warszawa 2010,

Wałdoch M., Teoria krytyczna jako metoda analizy politycznej, „Świat Idei i Polityki” 2008, t. 8. s. 234–235.

Wałdoch M., Statofobia jako przyczyna cofania się fali demokratyzacji, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 2018, t. XV, s. 97–124.

Zarycki T., Interdyscyplinarny model stosunków centro-peryferyjnych, „Propozycje Teoretyczne. Studia Regionalne i Lokalne” 2007, nr 1/(27). s. 5–26.

Zawała M., Nawałnica, która przeszła przez Polskę to bow echo, „Silesion”, 13 sierpnia 2017, <https://silesion.pl/nawalnica-ktora-przeszla-przez-polske-to-bow-echo-13-08-2017> [dostęp: 4 maja 2018].

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-27


Wałdoch, M. (2019). Echo natury: o politycznych skutkach katastrofy naturalnej w Borach Tucholskich w 2017 roku. Studia Polityczne, 47(3), 109-128. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.3.05

Marcin Wałdoch 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8778-1780