Kazimierz Trębicki, Od bieżącej polityki do wymagającej perspektywy historii

Kazimierz Trębicki, Od bieżącej polityki do wymagającej perspektywy historii, Wstęp, zarys biografii, wybór i opracowanie tekstów Wanda Krystyna Roman, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ss. 271Kowal P., Testament Prometeusza, Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa–Wojnowice 2018.

Mieroszewski J., Koncepcja ULB a rosyjski „kompleks polski”, „Kultura” 1974, nr 9 (324), http://rotmeister.szkolanawigatorow.pl/juliusz-mieroszewski-rosyjski-kompleks-polski-i-obszar-ulb-kultura-1974-nr-9-324 [dostęp: 25 marca 2019].

Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów, red. P. Kowal, J. Ołdakowski, M. Zuchniak, Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Kraków 2008.

Trębicki K., Od bieżącej polityki do wymagającej perspektywy historii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, s. 27–28 oraz https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/historia/opracowania/filmy/dyplomaci_ii_rp__kazimierz_trebicki;jsessionid=2DC766A056F2FFAB6E201113FC7F3B3E.cmsap1p [dostęp: 25 marca 2019].

Новий етап україно-польських взаємин. Розмова Констянтина Зеленка з Казімєжем Трембіцьким, «Сучасність», Травень 1975, nr 5 (173), с. 72.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-28


Szewczenko, O. (2019). Kazimierz Trębicki, Od bieżącej polityki do wymagającej perspektywy historii. Studia Polityczne, 47(2), 121-128. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.7

Oleksandr Szewczenko 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska