Valka-Valga jako przykład miasta podzielonego na pograniczu łotewsko-estońskim


Abstrakt

The problem of a divided city is an interesting research thread, in which a former one integral whole is divided by administrative decisions. One of the examples of such cities is the former Wałk, now Valka and Valga, on the Latvian-Estonian border. The aim of the article is to analyse this urban unit in terms of geo-political and geo-historical research. The first part of the article discusses the genesis of the town as one settlement unit. In the second part of the discussion, the contemporary town landscape is briefly characterised. For the purposes of the study, the literature on the subject and the available cartographic resources have been analysed. The data available on the internet on Polish, Estonian and Latvian-language websites have also proved to be important.


Kolendo I., Łotwa – zarys dziejów narodu i państwa. Od czasów najdawniejszych do początku XXI wieku, Łódź 2014.

Lewandowski J., Historia Estonii, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002.

Mckelvie R., Mckelvie J., Łotwa, Warszawa 2006.

Orcier P., Valka-Valga: the recomposition of a cross-border urban agglomeration between Latvia and Estonia? „Changing European Borders” 2011.

Piasta M., Kamel M., Polskie dziedzictwo kulturowe w Estonii – potencjał turystyczny, „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 6.

Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, t. XII, 1892.

Sobczyński M., Granice polityczne w krajobrazie – krajobraz pogranicza, „Studia z Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych” 2018, t. 7.

Swajdo J., Estonia monografia krajoznawcza, Kielce 2016.

Szachoń-Pszenny A., Granice strefy Schengen a granice Unii Europejskiej – uwarunkowania normatywne, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2018, t. 6, nr 1.

Zenderowski R., Brzezińska M., Miasta podzielone granicą państwową w nowych państwach członkowskich UE: od separacji do integracji, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2014, t. 2, nr 2.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-25


Cepil, M. (2020). Valka-Valga jako przykład miasta podzielonego na pograniczu łotewsko-estońskim. Studia Polityczne, 48(2), 151-164. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.2.06

Monika Cepil  monika_cepil@wp.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2551-2566