Cypr – wyspa wielokrotnie podzielona granicami politycznymi


Abstrakt

The article analyses the transformations of political divisions of the third largest island in the Mediterranean Sea – Cyprus (with an area of only 9285 km2). In almost all historical periods, the island’s political unity was rare, and its territorial divisions are almost the norm. One can also observe the deepening process of territorial diversifi cation of Cyprus, which, paradoxically, has reached its apogee nowadays. Currently, it is possible to distinguish as many as 17 separate territorial fragments with different international status on the island.
In Cyprus, there are currently two states and two colonial territories (Great Britain) and an internationalised area, as well as one territory with unknown status (Varoşa). No political unit in Cyprus has territorial continuity. One of these countries is a full member of the European Union and so the other territories are therefore in special relations with this organisation. The process of the political and territorial unification of the island, which has been going on for several decades, is suspended in practice and the hopes that are stirred up every few years that it will reach the final this time always turn out to be premature.


Adamczyk A., Problem cypryjski, „Studia Europejskie”, Centrum Europejskie UW, Warszawa 1997, nr 4.

Adamczyk A., Cypr. Dzieje polityczne, Dialog, Warszawa 2002.

Akkaya M., XVII ve XVIII yüzyıllarda Kıbrıs’in nüfusu, w: O. Köse (red.), Tarihte Kıbrıs, t. 1.

Aksu A., Emeviler ve Abbasiler döneminde Kıbrıs, w: O. Köse (red.), Tarihte Kıbrıs, t. 1.

Anastasiou H., Communication cross conflict lines: the case of ethnically divided Cyprus, „Journal of Peace Research” 2002, vol. 39, nr 5.

Bańkowicz R., Cyprysy na wietrze, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.

Başlamışlı M., Okuta Adem Çalişkan, İngiltere’nin yakın doğu politikası dahilinde Kıbrıs’ın İngilizler’e devri, w: O. Köse (red.), Tarihte Kıbrıs, t. 1.

Battek M., Cyprus as the borderland of nations, w: M. Sobczyński, M. Barwiński (red.), Borderland of nations, nations of borderland. Minorities in the borderlands and on the fringes of countries, „Region and Regionalism”, vol. 1, nr 13, University of Łódź, Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź–Opole 2017.

Biskup P., Wielka Brytania a małe państwa basenu Morza Śródziemnego. Brytyjska polityka kolonialna i dekolonizacyjna wobec Malty, Cypru i Gibraltaru, w: D. Popławski (red.), Małe państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPR-JR, Warszawa 2009.

Blay S.K.N., Self-determination in Cyprus: the new dimensions of an old conflict, „Australian Year Book of International Law”, vol. 10, Australian National Univeristy, Acton 1983.

Bostanci M., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilâni ve buna yönelik tepkilerin türk kamuoyundaki yankilari, „Tarih Araştırmaları Dergisi”, vol. 34, nr 57, University of Ankara 2015.

Bozkurt N., The role of the United Nations in Cyprus conflict, „Dokuz Eylül Üniversitasi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi” 1999, vol. 14, nr 1.

Budge E., The history of Esarhaddon (son of Sennacherib) king of Assyria B.C. 681–668, Trübner and co., London 1880.

Burkiewicz Ł., Kilka uwag na temat przyszłości kultury cypryjskiej, w: A.B. Jagiełłowicz, A. Drohomirecki (red.), Infiltracja kultur w dobie postępującej globalizacji, Akademia Pióra, Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 2016.

Burkiewicz Ł., Polski epizod w cypryjskich dążeniach do zrzucenia zwierzchnictwa sułtanatu mameluków, „Studia Gdańskie”, t. 29, Gdańskie Seminarium Duchowne, Gdańsk 2011.

Butzner C.W., Harris S.E., Geoarchaeological approaches to the environmental history of Cyprus: explication and critical evaluation, „Journal of Archaeological Science” 2007, vol. 34.

Çakmak Z., Kıbrıs’tan anadolu’ya türk göçü (1878–1938), „Atatürk Üniversitasi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi” 2008, vol. 36.

Cannavò A., The Cypriot kingdoms in the Archaic Age: a multicultural experience in the Eastern Mediterranean, „Bolletino di Archeologia”, nr specjalny, Ministerio per i Beni e le Attivita Culturali, Roma 2008.

Chaghlayan Y., The crusade phase of the history of Cyprus, w: O. Köse (red.), Tarihte Kıbrıs, t. 1.

Christou G., The EU, conflict resolution and the case of Cyprus, niepubl. referat na konferencji Garnet, Institute of European Studies Free University Brussels, Bruksela 24–26 kwietnia 2008.

Coureas N., Lusignan Cyprus and Lesser Armenia, 1195–1375, „Epeterida Kentrou Epistemonikon Ereunon”, Cyprus Research Centre, Nicosia 1995, vol. 21.

Coureas N., The trade between Cyprus and Aragonese Sicilly in the late thirtheeth and fourtheenth centuries, „Epeterida Kentrou Epistemonikon Ereunon”, Cyprus Research Centre, Nicosia 2006, vol. 32.

Coureas N., Losing the war but winning the peace: Cyprus and Mamluk Egypt in the fifteenth century, w: U. Vermeulen, K. D’Hulster, J. van Steenberhen (red.), Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk eras, Orientalia Lovaniensia Analecta 223, Department of the Oostersee Studies, University of Leuven 2013.

Coureas N., Participants or mediators? The Hospitallers and wars involving 15th century Lusignan Cyprus, „Ordines Militares. Yearbook for the Study of Military Orders”, vol. 18, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Coureas N., Latin Cyprus and its relations with the Mamluk sultanate 1250–1517, w: A. Boas (red.), The Crusader World, Taylor and Francis, London 2015.

Coureas N., The Lusignan kingdom of Cyprus and the sea, 13th-15th centuries, w: M. Balard (red.), The sea in the history. The Medieval World, Boydell and Brewer, Martlesham 2017.

Czubocha K., Paszkowska M., Konflikt cypryjski i jego wpływ na proces rozszerzenia Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki WZIS”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Jarosław 2007, nr 1.

De Mas-Latrie L., L’ile de Chypre sa situation présente et ses souvenirs de Moyen-Age, Librarie de Firmin-Didot, Paris 1879.

Delaval Cobham C., Excerpta Cypria. Materials for a history of Cyprus, Cambridge University Press, Cambridge 1908.

Demetriou A., Phoenicians in Cyprus and their Hellenisation. The Case of Kition, „Archaeologia Cypria”, Association of Cypriot Archaeologists, Nicosia 2001, vol. 4.

Demetriou O., EU and the Cyprus conflict. Review of the literature, Working Paper Series in EU Border Conflicts Studies, nr 5, Intercollege, Bruxelles 2004.

Dinç G., 1821 Yılında Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeler ve Emvâl-ı Metrűke, w: O. Köse (red.), Tarihte Kıbrıs, t. 1.

Dingeç E., Kıbrıs kıptilerin gelilşeri, w: O. Köse (red.), Tarihte Kıbrıs, t. 1.

Drevet J.F., Theophanous A., Cyprus and the EU: appraisal and challenges, Policy Paper, Jacques Delors Institute, Berlin 2012, nr 28.

Fleszar M., Azja, Wiedza Powszechna, Warszawa 1961.

Fouskas V.K., The realism of utopia. Towards an anti-nationalist critique of imperial policy in Cyprus 1960–2010, „The Cyprus Review. A Journal of Social, Economic and Political Issue”, vol. 22, nr 2, Intercollege, Nicosia 2010.

Gamawa Y.I., Cyprus case and international law, Institute of International Studies Yildrim Beyazit University, Ankara 2013, niepubl.

Göktepe C., Tuba Ü.B., Ingiliz güvenlik ve diş politikasinda Kıbrıs (1945–1974), „Bilig. Journal of Social Sciences of the Turkic World”, nr 68, Ahmet Yesevi Univeristy, Ankara 2014.

Gözlü A., Kıbrıs eskiçaği ve jeopolitiği, Selçuk Univeristesi, Konya 2011, niepubl. rozprawa doktorska.

Gündüz E., 1 Ağustos ve TMT, Kıbrıs Postasi, 4.08.2011, http://www.Kıbrıspostasi.com/print.php?col=115&art=12387 [dostęp: 19 września.2019].

Gürel A., K. Özersay, The politics of property in Cyprus. Conflicting appeals to ‘bi-zonality’ and ‘human rights’ by the two Cypriot communities, International Peace Research Institute, PRIO Report, nr 3, Oslo 2006, s. VIII.

Gürgen İ., M.Ö. 2. Binyılda Kıbrıs, w: O. Köse (red.), Tarihte Kıbrıs, t. 1, 2017.

Hadjipavlou M., The Cyprus conflict: root causes and implications for peacebuilding, „Journal of Peace Research” 2007, vol. 44, nr 3.

Harfield A.G., British military presence in Cyprus in the 19th century, „Journal of the Society for Army Historical Research” 1978, vol. 56, nr 227.

Hauziński J.A., Cypr, w: M. Dziekan (red.), Encyklopedia historyczna świata, t. 9, Azja, cz. 1, Opres, Kraków 2002.

Heacock R., The framing of empire: Cyprus and Cypriots through British eyes, 1878–1960, „Cyprus Review”, vol. 23, nr 2, University of Nicosia 2011.

Heafele S., A. Jeffery, A. Rao, Republic of Cyprus risk assessment report, Carleton University, Ottawa 2016.

Hill G., A history of Cyprus, The Frankish period 1192–1432, t. 2, Cambridge University Press, London 1948.

Holland R., The British, the Mediterranean and the Anglo-Cypriot relationship: what went wrong and can it be put right? European Rim Policy and Investment Council, ERPIC Report, September 11, Larnaca 2009.

Iacovou M., Mapping the ancient kingdoms of Cyprus. Cartography and classical scholarship during the Enlightenment, „Easter Mediterranean Cartograpics”, Institute for Neohellenic Research 2004.

Ioannou M.N., Ancient Cyprus: Island of conflict? School of Humanities, University of Adelaide, Adelaide 2012, (niepubl.).

Jensehaugen H., The Northern Cypriot dream – Turkish immigration 1974–1980, „Cyprus Review” 2014, vol. 26, nr 2.

Kaczorowski B., Działoszyński B., Zwoliński M. (red.), Historia świata. Encyklopedia PWN, t. 1 A-F, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Kaçar T., Erken hıristiyanlık tarihinde Kıbrıs üzerine bazı notla, w: O. Köse (red.), Tarihte Kıbrıs, t. 1.

Kamble C.D., The United States security concerns in the Eastern Mediterranean region: with special reference to Cyprus, Jawaharlal Nehru University in New Delhi 1985, (niepubl. rozprawa doktorska)

Kangasniemi L.M., The Cyprus dispute: one conflict two narratives. Politics of history within the UN Security Council correspondence in 1964, University of Helsinki 2016, (niepubl. praca magisterska).

Ker-Lindsay J., Shifting alignments. The external orientation of Cyprus since independence, „The Cyprus Review. A Journal of Social, Economic and Political Issue”, Intercollege, vol. 22, nr 2, Nicosia 2010.

Kishor R., Turkey and the Cyprus problem (1974–1992), Jawaharlal Nehru University in New Delhi 1997 (niepubl. rozprawa doktorska).

Knapp A.B., Antoniadou S., Archaeology, politics and the cultural heritage of Cyprus, w: M. Lynn (red.), Archeaology under fire. Nationalism, politics and heritage in the Eastern Meditarranean and Middle East 2002.

Kyriakou N., Kaya N., Minority rights. Solution to the Cyprus conflict, Minority Rights Group International, MRGI Report, London 2011.

Kyris G., Europeanisation and conflict resolution: the case of Cyprus, Institut Barcelona d’Estudies Internacionales, IBEI Working Papers, nr 39, Barcelona 2013.

Lindley D., Historical, tactical, and strategic lessons from the partition of Cyprus, „International Studies Perspectives”, vol. 8, Maiden 2007.

Luke H.Ch., Cyprus under the Turks 1571–1878. A record based on the archives of the English consulate in Cyprus under the Levant Company and after, Oxford University Press, London 1921.

Mallinson W., Cyprus. A historical overview, Press and Information Office, Republic of Cyprus, Nicosia 2011.

Migdalovitz C., Cyprus: status of UN negotiations and realted issues, Congressional Research Service, CRS Report for Congress, July 20, Washington 2007.

Misztal M., Polityczna rola Kościoła prawosławnego na Cyprze w okresie turkokracji i na początku panowania brytyjskiego, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”, Polska Akademia Umiejętności, t. 24, Kraków 2016.

Misztal M., Geneza i początki konfliktów etnicznych na Cyprze do 1912 r., „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”, t. 27, PAU, Kraków 2018.

Morgan T., Sweet and bitter island. A history of the British in Cyprus, I.B. Tauris, London 2010.

Navaro-Yashin Y., De-ethnicizing the ethnography of Cyprus. Political and social conflict between Turkish Cypriots and settlers from Turkey, w: Y. Papadakis, N. Peristianis, G. Welez (red.), Divided Cyprus. Modernity, history, and an Island in conflict, seria: New modernity of Europe, Indiana University Press, Bloomington 2006.

Okkar R., Eski çağlardan Roma dönemine Kıbrıs/Alashiya adasındaki siyasi oluşumlara genel bir bakış, w: O. Köse (red.), Tarihte Kıbrıs, t. 1.

Orphanides A.G., Late Bronze Age socio-economic and political organization, and the Hellenization of Cyprus, „Athens Journal of History” 2017, vol. 3, nr 1.

Osiewicz P., Konflikt cypryjski, PWN, Warszawa 2013.

Osiewicz P., Turkey and its position on the Cyprus question Since 1974, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7.

Papadakis Y., Peristianis N., Welez G., Introduction. Modernity, history, and conflict in divided Cyprus. An overview, w: Y. Papadakis, N. Peristianis, G. Welez (red.), Divided Cyprus. Modernity, history, and an Island in conflict, seria: New modernity of Europe, Indiana University Press, Bloomington 2006.

Peach K., Conflict in the Mediterranean: an analysis of the Turkish-Greek Cypriot conflict, University of Oklahoma 2015, (niepubl.).

Peristianis N., Cypriot nationalism, dual identity, and politics, w: Y. Papadakis, N. Peristianis, G. Welez (red.), Divided Cyprus. Modernity, history, and an Island in conflict, seria: New modernity of Europe, Indiana University Press, Bloomington 2006.

Polyviou G., Cyprus. Conflict and negotiations 1960–1980, Gerald Duckworth and Co., London 1980.

Raczyńska M., Przebieg i skutki konfliktu cypryjskiego, „Zeszyty Naukowe Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 1, Kraków 2013.

Reychman J., Historia Turcji, Ossolineum, Wrocław 1973.

Richter H.A., The Grand Game and Britain’s acquisition of Cyprus, „Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı” 2014, vol. 12, nr 17.

Roubanis I, Hatay M., Baltag A., Challenges to keeping the negotiation process on track, w: A. Mensur (red.), Managing intractable conflicts: lessons from Moldova and Cyprus, Global Political Trends Center, Istanbul Kültür University, Istanbul 2013.

Rupp D.W., ‘Puttin’ on the Ritz: Manifestations of high status in Iron Age Cyprus. w: E. Peltenburg (red.), Early society in Cyprus, Edinburgh University Press, Edinburgh 1989.

Smilden J.E., Histories of Cyprus. The disputed years of Ottoman rule 1571–1878, Department of Archeaology, Conservation and History University of Oslo, Oslo 2007, (niepublikowana praca magisterska).

Sözen A., Özersay K., The Annan Plan: state succession or continuity, „Middle Eastern Studies” 2007, vol. 43, nr 1.

Śmigasiewicz M., Uwarunkowania geopolityczne państw nieuznawanych – casus Tureckiej Republiki Cypru Północnego, „Przegląd Geopolityczny” 2014, t. 9.

Tiryaki S., Nested identities. From history books to the emergence of post-conflict generation in Cyprus, w: A. Mensur (red.), Managing intractable conflicts: lessons from Moldova and Cyprus, Global Political Trends Center, Istanbul Kültür University, Istanbul 2013.

Tuncer-Tutaman F., 1489–1570 Kıbrıs’ta Venedik Hâkimiyet, w: O. Köse (red.), Tarihte Kıbrıs, t. 1.

Urazova E.I., Šmarov V.A. (red.), Kipr. Spravočnik, Izdalestvo Nauka, Moskva 1986.

Varnava A., Recreating rural Britain and maintaining Britishness in the Mediterranean: the Troodos Hill Station in Elary British Cyprus, „The Cyprus Review. A Journal of Social, Economic and Political Issue”, vol. 17, nr 2, Intercollege, Nicosia 2005.

Varnava A., British Military Intelligence in Cyprus during the Great War, „War in History” 2012, vol. 19, nr 3.

Webb J.M., Kalopsidha forty-six years after SIMA volume 2, w: J.M. Webb, D. Frankel (red.), Studies in Mediterranean Archaeology: Fifty Years On, Åströms förlag, Uppsala 2012.

Wódka J., Cypr, w: R. Żelichowski (red.), Wyspy Unii Europejskiej. Bogactwo czy balast?, seria Małe państwa, regiony i wyspy Europy, nr 1, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014.

Yilmazçelik I., Tatar Ö., Osmanlı döneminde Çukurova bölgesinden Kıbrıs’a aşiretlerin iskânı (1700–1750, w: O. Köse (red.), Tarihte Kıbrıs, t. 1.

Zervakis P.A., The Europeanisation of the Cyprus question. A model of conflict resolution, „Politička Misao”, vol. 39, nr 5, University of Zagreb 2002.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-25


Sobczyński, M. (2020). Cypr – wyspa wielokrotnie podzielona granicami politycznymi. Studia Polityczne, 48(2), 177-240. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.2.08

Marek Sobczyński  marek.sobczynski@geo.uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1066-3687