Recenzenci


Jerzy BARTKOWSKI,  Uniwersytet Warszawski (Polska)
Maja BIERNACKA,  Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
Mykola DOROSHKO, Institute Of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraina)
Andrzej FRISZKE,  Instytut Studiów Politycznych PAN (Polska)
Tomasz G. GROSSE,  Uniwersytet Warszawski (Polska)
Anna GWIAZDA,  King’s College London (Wielka Brytnia)
Krzysztof JASIEWICZ,  Washington and Lee University (USA)
Agnieszka KOLASA-NOWAK,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Robert KUPIECKI,  Uniwersytet Warszawski (Polska)
Rafał KWIECIŃSKI,  Uniwersytet Jagielloński (Polska)
Ly Ly LIM,  University of Technology Sydney (Australia)
Radosław MARKOWSKI,  Uniwersytet Humanistycznych SWPS (Polska)
Grzegorz MAZUR,  Uniwersytet Jagielloński (Polska)
Iwona Merklejn,  Japonia
Stanisław MEYER,  Uniwersytet Jagielloński (Polska)
Agata S. NALBORCZYK,  Uniwersytet Warszawski (Polska)
Nataliia NECHAIEVA-YURIICHUK, Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University (Ukraina)
Andrzej PACZKOWSKI,  Instytut Studiów Politycznych PAN (Polska)
Jan PAKULSKI,  Australia
Romuald PIEKARSKI,  Uniwersytet Gdański (Polska)
Jacek RACIBORSKI,  Uniwersytet Warszawski (Polska)
Martyna RUSINIAK-KARWAT,  Instytut Studiów Politycznych PAN (Polska)
Przemysław SADURA,  Uniwersytet Warszawski (Polska)
Barbara STĘPNIEWSKA-HOLZER,  Polska
Grażyna STRNAD,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
Tomasz STRYJEK,  Instytut Studiów Politycznych PAN (Polska)
Tomasz TARNOWSKI,  Polska
Dariusz TOLCZYK,  University of Virginia (USA)
Joshua A. TUCKER,  New York University (USA)
Rafał ULATOWSKI,  Uniwersytet Warszawski (Polska)
Andrzej WIERZBICKI,  Uniwersytet Warszawski (Polska)
Rafał WNUK,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Justyna ZAJĄC,  Uniwersytet Warszawski (Polska)
Klaus A. ZIEMER,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Polska)