Recenzenci

Jerzy BARTKOWSKI, Uniwersytet Warszawski, Polska
Maja BIERNACKA, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Andrzej FRISZKE, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska
Tomasz G. GROSSE, Uniwersytet Warszawski, Polska
Anna GWIAZDA, King’s College London, Wielka Brytnia
Krzysztof JASIEWICZ, USA
Bartłomiej KAMIŃSKI, USA
Agnieszka KOLASA-NOWAK, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Robert KUPIECKI, Uniwersytet Warszawski, Polska
Rafał KWIECIŃSKI, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Ly Ly LIM, University of Technology Sydney, Australia
Radosław MARKOWSKI, Uniwersytet Humanistycznych SWPS, Polska
Grzegorz MAZUR, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Iwona Merklejn, Japonia
Stanisław MEYER, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Agata S. NALBORCZYK, Uniwersytet Warszawski, Polska
Andrzej PACZKOWSKI, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska
Jan PAKULSKI, Australia
Romuald PIEKARSKI, Uniwersytet Gdański, Polska
Jacek RACIBORSKI, Uniwersytet Warszawski, Polska
Przemysław SADURA, Uniwersytet Warszawski, Polska
Barbara STĘPNIEWSKA-HOLZER, Polska
Grażyna STRNAD, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Tomasz STRYJEK, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska
Tomasz TARNOWSKI, Polska
Dariusz TOLCZYK, University of Virginia, USA
Joshua A. TUCKER, New York University (USA)
Rafał ULATOWSKI, Uniwersytet Warszawski, Polska
Andrzej WIERZBICKI, Uniwersytet Warszawski, Polska
Rafał WNUK, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Justyna ZAJĄC, Uniwersytet Warszawski, Polska
Klaus A. ZIEMER, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska