Sankcje to tylko taktyka

Daniel Fried w rozmowie z Pawłem Kowalem


Kowal, P., & Fried, D. (2018). Sankcje to tylko taktyka. Sprawy Międzynarodowe, 71(1), 11-16. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.01

Paweł Kowal  prkowal@gmail.com
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0513-6180
Daniel Fried 
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>