Zanim powstało UKIE

Z Ewą Ośniecką-Tamecką rozmawia Paweł Kowal


Kowal, P., & Ośniecka-Tamecka, E. (2018). Zanim powstało UKIE. Sprawy Międzynarodowe, 71(2), 231-250. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.2.12

Paweł Kowal  prkowal@gmail.com
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
http://orcid.org/0000-0002-0513-6180
Ewa Ośniecka-Tamecka 
Kolegium Europejskie  Polska
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>