Co sobie wzajemnie zawdzięczamy

Z Romanem Szporlukiem rozmawia Paweł Kowal


Kowal, P., & Szporluk, R. (2018). Co sobie wzajemnie zawdzięczamy. Sprawy Międzynarodowe, 71(3), 19-30. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.3.02

Paweł Kowal 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
http://orcid.org/0000-0002-0513-6180
Roman Szporluk  szporluk@fas.harvard.edu
Uniwersytet Harvarda  Stany Zjednoczone
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>