Polska polityka wschodnia – ankieta


Kowal, P., & Krzewska, E. (2018). Polska polityka wschodnia – ankieta. Sprawy Międzynarodowe, 71(3), 363-384. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.3.17

Paweł Kowal  prkowal@gmail.com
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0513-6180
Elżbieta Krzewska 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9568-055X
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>