Prawnik, lobbysta i szofer

Z Markiem Leśniewskim-Laasem, konsulem honorowym RP w Bostonie, rozmawia Paweł Kowal


Kowal, P., & Leśniewski-Laas, M. (2018). Prawnik, lobbysta i szofer. Sprawy Międzynarodowe, 71(4), 307-315. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.4.16

Paweł Kowal  prkowal@gmail.com
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0513-6180
Marek Leśniewski-Laas 
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>