Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 31 (2023)

Artykuły recenzyjne i recenzje

Realizm czy konstruktywizm? Polityka RFN wobec mocarstw wschodzących: (rec.: Tomasz Morozowski, Współkształtowanie globalizacji. Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec mocarstw wschodzących po 2004 r. , Instytut Zachodni, Poznań 2022)

DOI: https://doi.org/10.35757/RPN.2023.31.12
Przesłane: 22 sierpnia 2023
Opublikowane: 30.11.2023

Downloads

Download data is not yet available.