Słowo wstępne


Gładziuk, N. (2017). Słowo wstępne. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 21, 7-12. https://doi.org/10.35757/CIV.2017.21.01

Nina Gładziuk 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9824-0453

Doktor habilitowany, profesor i kierownik Zakładu Filozofii Polityki w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wykłada w Collegium Civitas.






Inne teksty tego samego autora