Podpisana i przypieczętowana. Apoteoza umowy w purytańskiej teologii federalnej


Abstrakt

What is the Federal Theology, born in the 17th century in New England? The authoress presents the characteristics of the Puritan Federal Theology, emphasising the significance of the concept of Covenant, which binds a man to God and God to man, in the constituting of a community. The covenants entered into by people are acts of mutual debt raising and of undertaking a mutual obligation to discharge it. It is because a covenant ob-liga-tes that it brings forth a league.


Pobierz

Opublikowane : 2010-01-29


Gładziuk, N. (2010). Podpisana i przypieczętowana. Apoteoza umowy w purytańskiej teologii federalnej. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 12, 175-192. https://doi.org/10.35757/CIV.2010.12.08

Nina Gładziuk  nglad@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4671-3781

Doktor habilitowany, docent w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autorka Cóż po Grekach? Archetyp polis w twórczości Hannah Arendt (1991), Omphalos, czyli pępek świata. Płeć jako problem filozofii politycznej Greków (1997), Druga Babel. Antynomie siedemnastowiecznej angielskiej myśli politycznej (2005).


Inne teksty tego samego autora