Główna osoba do kontaktu

Anna Radiukiewicz
Sekretarz

Kontakt

Instytut Studiów Politycznych PAN,
ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa;
+48 22 825 52 21, w. 117

Wsparcie techniczne