Zespół redakcyjnyZESPÓŁ REDAKCYJNY
Piotr T. Kwiatkowski (redaktor naczelny, Uniwersytet SWPS w Warszawie)

Redaktorzy tematyczni:
Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łódzki) - teorie i metodologia antropologii, etyka badań antropologicznych
Michał Kotnarowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) - metodologia badań ilościowych, redaktor statystyczny
Kazimierz Kowalewicz (Uniwersytet Łódzki) - socjologia sztuki i antropologia teatru, semiotyka kultur, dział „Recenzje, omówienia”
Marek Krajewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - socjologia kultury, media, zachowania zbiorowe, socjologia wizualna
Grażyna Kubica-Heller (Uniwersytet Jagielloński) - historia antropologii i socjologii, antropologia wizualna, mniejszości kulturowe
Barbara Pasamonik (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) - tożsamości zbiorowe, migracje, wielokulturowość i płeć
Andrzej Piotrowski (Uniwersytet Łódzki) - teorie społeczne, socjologia języka i komunikacji, dyskurs
Tomasz Stryjek (Instytut Studiów Politycznych PAN) - socjologia narodu, pamięć zbiorowa, polityka pamięci, społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej
Robert Traba (Instytut Studiów Politycznych PAN) - socjologia historyczna , pamięć kulturowa, regionalizm
Marek Ziółkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - teorie socjologiczne, struktura społeczna, badania wartości i postaw

RADA REDAKCYJNA
Jerzy Bartmiński, Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute), Michael D. Kennedy (Brown University), Jolanta Kulpińska, Fritz Schütze (Otto von Guericke Universität w Magdeburgu), Timothy Snyder (Yale University), Zofia Sokolewicz, Piotr Sztompka, Alexey Vasilyev (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie), Ian Watson (Rutgers University — Newark), Geneviève Zubrzycki (University of Michigan)