Przedłużamy termin składania tekstów do numeru poświęconego wojnie w Ukrainie

2022-12-18

Redakcja „Kultury i Społeczeństwa” przedłuża termin składania tekstów do 31 stycznia 2023 r.

Zapraszamy autorów do udziału w numerze poświęconym tematom związanym z wojną, uchodźstwem i reakcjami społecznymi na nie oraz polityką społeczną, ludnościową, tożsamościową i pamięci prowadzoną zarówno przed 24 lutego 2022 r., jak i po tej dacie, przez państwa bezpośrednio zaangażowane w konflikt (Ukraina, Rosja, Białoruś), „przyfrontowe” (Polska, państwa bałtyckie, Mołdowa) oraz pozostałe państwa Europy.