Indywidualizacja i sekularyzacja a autorytet moralny Kościoła w Polsce

(rec.: Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce w kontekście społecznym. Studium socjologiczne, Warszawa 2018)


Rogowski, C. (2018). Indywidualizacja i sekularyzacja a autorytet moralny Kościoła w Polsce. Kultura I Społeczeństwo, 62(2), 251-253. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.2.17

Cyprian Rogowski  cyprianrogowski@wp.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Polska