Korupcjogenna nierozliczalność elit. O książkach Janine WedelGadomski Witold, 2010. Czy demokratyczny kapitalizm przetrwa? Niewidzialna ręka władzy, „Gazeta Wyborcza”, styczeń.
Honegger Claudia, Neckel Sighard, Magnin Chantal, 2010, Strukturierte Verantwortungslosigkeit — Berichte aus der Bankenwelt, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Kamiński Antoni Z., 1997. Corruption Under the Post-Communist Transformation: The Case of Poland, „Polsh Sociological Review”, nr 2.
Kamiński Antoni Z., 2012, Instytucje polityczne wobec układów nieformalnych: nomadzi instytucjonalni i flexianie, w: Maria Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa–ISP PAN, Warszawa.
Kamiński Antoni Z., 2014, Dezercja elit, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
Kamiński Antoni Z., Kurczewska Joanna, 1994, Main Actors of Transformation: The Nomadic Elite, w: Erik Allardt, Włodzimierz Wesołowski (red.), General Outlines of Transformation, IFiS Publishers, Warszawa.
Kurczewski Jacek, 2007, Przedmowa. Amerykanka w Warszawie i co z tego wynikło, w: Prywatna Polska, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
Mica Adriana, 2011. Shadow Elite: How the World’s New Power Brokers Undermine Democracy, Government, and the Free Market. Basic Books, New York 2009, „Polish Sociological Review”, nr 2.
O’Donnell Guillermo, 1998, Horizontal Accountability in New Democracies, „Journal of Democracy”, t. 9, nr 3.
Przeworski Adam, Stokes Susan C., Manin Bernard (red.), 1999, Democracy, Accountability, and Representation, Cambridge University Press, Cambridge.
Sadowski Ireneusz, 2011, How do «Flexians» Weave their Net?, „Polish Sociological Review”, nr 2.
Wedel Janine R., 1992, The Unplanned Society: Poland During and After Communism, Columbia University Press, New York.
Wedel Janine R., 1998, Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe 1989–1998, St. Martin’s Press, New York.
Wedel Janine R., 2003, Dirty Togetherness: Institutional Nomads, Networks, and the State-Private Interface in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union, „Polish Sociological Review”, nr 2.
Wedel Janine R., 2007, Prywatna Polska, tłum. Sergiusz Kowalski, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
Wedel Janine R., 2009, Shadow Elite: How the World’s New Power Brokers Undermine Democracy, Government, and the Free Market, Basic Books.
Wedel Janine R., 2011, Beyond Conflict of Interest: Shadow Elites and the Challenge to Democracy and the Free Market, „Polish Sociological Review”, nr 2.
Wedel Janine R., 2014, Unaccountable: How Elite Power Brokers Corrupt Our Finances, Freedom, and Security, Pegasus Books, New York.
Pobierz

Opublikowane : 2016-09-19


Dudzińska, A. (2016). Korupcjogenna nierozliczalność elit. O książkach Janine Wedel. Kultura I Społeczeństwo, 60(3), 165-181. https://doi.org/10.35757/KiS.2016.60.3.10

Agnieszka Dudzińska  ag.dudzinska@uw.edu.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7671-5676