W stronę antropologii praktyk lekturowychBoyarin J. (red.), 1993, The Ethnography of Reading, University of California Press, Berkeley–Los Angeles.

Chartier Roger, 1992, L’Ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècle, Alinéa, Aix-en-Provence.

Chartier Roger, 1996, Culture écrite et societé. L’ordre des livres (XIVe–XVIIIe siècle), Albin Michel, Paris.

Chartier Roger, 2009, Od historii książki do historii lektury, w: Paweł Rodak, Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Chymkowski Roman, 2009, Wprowadzenie. Co to jest antropologia literatury?, w: Roman Chymkowski i in. (red.), Pongo. Szkice z antropologii literatury, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa.

Czarnowski Stefan, 1956, Kultura, w: Dzieła, t. 1: Studia z historii kultury, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Kołodziejska Jadwiga, 1976, Badania czytelnictwa, w: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Karol Głombiowski, Bolesław Świderski, Helena Więckowska (red.), Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Maryl Maciej, 2009, Antropologia odbioru literatury — zagadnienia metodologiczne, „Teksty Drugie”, nr 1/2.

Siekierski Stanisław, 2000, Czytania Polaków w XX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Walentynowicz Maria, 1970, Podstawy czytelnictwa powszechnego, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Wojciechowski Jacek, 1999, Czytelnictwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2011-05-10


Chymkowski, R. (2011). W stronę antropologii praktyk lekturowych. Kultura I Społeczeństwo, 55(2-3), 261-268. https://doi.org/10.35757/KiS.2011.55.2-3.15

Roman Chymkowski  roman.chymkowski@gmail.com
Uniwersytet Warszawski; Biblioteka Narodowa  Polska