Antropologia a retoryka

(rec.: Michał Mokrzan, Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii, Wrocław 2010)


Jaskułowski, K. (2011). Antropologia a retoryka. Kultura I Społeczeństwo, 55(2-3), 273-276. https://doi.org/10.35757/KiS.2011.55.2-3.17

Krzysztof Jaskułowski  krzysztofja@interia.pl