„Ludowa” wizja demokracjiClifford James, 2000, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura, sztuka, tłum. Ewa Dżurak, Wydawnictwo KR, Warszawa, zwłaszcza O autorytecie etnograficznym.

Clifford James, 2004, Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: Marian Kempny, Ewa Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, PWN, Warszawa.

Czyżewski Marek, Kowalski Sergiusz, Piotrowski Andrzej (red.), 1997, Rytualny chaos. Studium dyskursu politycznego, Aureus, Kraków.

Dahl Robert A., 2000, O demokracji, tłum. Marcin Król, Znak–Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa.

Dobrowolski Kazimierz, 1966, Studia nad życiem społecznym i kulturą, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Geertz Clifford, 2005, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, zwłaszcza Myśl potoczna jako system kulturowy.

Górz Bronisław (red.), 1994, Studia nad przemianami Podhala, WSP, Kraków.

Grabowska Mirosława, Szawiel Tadeusz, 2003, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, PWN, Warszawa.

Herzfeld Michael, 2004, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, tłum. Maria M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Malewska-Szałygin Anna (red.), 2005, Rozmowy z góralami o polityce, Trio, Warszawa.

World-view, 2000, World-View, w: Nigel Rapport, Joanna Overing (red.), Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts, Routledge, London–New York.

Pobierz

Opublikowane : 2007-12-19


Malewska-Szałygin, A. (2007). „Ludowa” wizja demokracji. Kultura I Społeczeństwo, 51(4), 187-201. https://doi.org/10.35757/KiS.2007.51.4.10

Anna Malewska-Szałygin  anmalsz@wp.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5749-4409