Od Petit Trianon do szmateksów, czyli o tym, czy można usprawiedliwić biedę w świecie późnej nowoczesności?Bauman Zygmunt, 1994, Dwa szkice o tożsamości nowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa.

Bauman Zygmunt, 1998, Zbędni, niechciani, odtrąceni — czyli o biednych w zamożnym świecie, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.

Bauman Zygmunt, 2004, Życie na przemiał, tłum. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bauman Zygmunt, 2006, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, tłum. Stanisław Obirek, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Campbell Colin, 1987, The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Basil Blackwell, Oxford.

Declerck Patrick, 2004, Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, tłum. Anna Głowacka, Jarosław Kaczmarek, Muza, Warszawa.

Hauser Arnold, 1974, Społeczna historia sztuki i literatury, t. 1–2, tłum. Janina Ruszczycówna, PIW, Warszawa.

MacCannell Dean, 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. Ewa Klekot, Anna Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa.

Rydlewska Hanna, 2007, Garderoba z przeszłością, „WiK” [„Wprost i Kultura” — bezpłatny dodatek do tygodnika „Wprost”], nr 2.

Sennett Richard, 1992, The Fall of Public Man, W.W. Norton & Company, New York–London.

Taylor Charles, 1996, Etyka autentyczności, tłum. Andrzej Pawelec, Znak–Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa.

Taylor Charles, 2001, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. różni, PWN, Warszawa.

Wieczorkiewicz Anna, 2003, Prawdziwe pamiątki z podróży. Kwestia autentyczności w antropologii turystyki, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.

Zadrożyńska Anna,2001, Targowisko różności. Spojrzenie ma kulturę współczesną, Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl”, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2007-12-19


Sikora, A. (2007). Od Petit Trianon do szmateksów, czyli o tym, czy można usprawiedliwić biedę w świecie późnej nowoczesności?. Kultura I Społeczeństwo, 51(4), 203-216. https://doi.org/10.35757/KiS.2007.51.4.11

Agata Sikora  agattas@tlen.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska