The Humanities and Technology, Technology and the Humanities: Ewa Szczęsna’s Concept of Digital SemiopoeticsAarseth, Espen J. 1997. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: JHU Press.

Bammer, Gabriele. 2017. “Should we discipline interdisciplinarity?.” Palgrave Communications 3.1: 1–4.

Eco, Umberto. 1990. “Interpretation and overinterpretation: world, history, texts.” The Tanner lectures on human values. Cambridge: Clare Hall, Cambridge University: 143–202.

Eidos Montreal. 2011. Deus Ex: Human Revolution.

Figzał, Magdalena. 2015. “Najnowszy teatr polski wobec mediatyzacji życia publicznego i prywatnego.” In: E. Wąchocka (ed.). Intymne – prywatne – publiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: 175–194.

Frodeman, Robert. 2017. “The future of interdisciplinarity”. In: Robert Frodeman, Julie Thompson Klein, Roberto Carlos Dos Santos Pacheco (eds.). The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford: Oxford University Press: 3–8.

Gripsrud, Jostein. 2010. “Television in the digital public sphere.” In: Jostein Gripsrud (ed.), Relocating Television: Television in the Digital Context, London–New York: Routledge.

Jacobs, Jerry A., Scott Frickel. 2009. “Interdisciplinarity: A critical assessment.” Annual Review of Sociology 35: 43–65.

Kluszczyński, Ryszard Waldemar. 2010. Sztuka interaktywna: od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kola, Adam Franciszek. 2008. “Nie-klasyczna komparatystyka. W stronę nowego paradygmatu.” Teksty Drugie 1–2 (2008): 56–74.

Lélé, Sharachchandra, Richard B. Norgaard. 2005. “Practicing interdisciplinarity”. BioScience. Vol. 55, no. 11: 967–975.

Moran, Joe. 2010. Interdisciplinarity. London–New York: Routledge.

Szczęsna, Ewa. 2001. Poetyka reklamy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczęsna, Ewa. 2007. Poetyka mediów. Polisemiczność, digitalizacja, reklama. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczęsna, Ewa. 2018. Cyfrowa semiopoetyka. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Vonderau, Patrick. 2019. “The Spotify effect: Digital distribution and financial growth.” Television & New Media 20.1: 3–19.

Wąsik, Monika. 2014. “Wirtualna scena – wirtualna publiczność. Wykorzystanie potencjału social media do promocji teatru”. Nowe Media. Czasopismo Naukowe, 5: 137–160.


Opublikowane : 2020-01-30


Kubiński, P. (2020). The Humanities and Technology, Technology and the Humanities: Ewa Szczęsna’s Concept of Digital Semiopoetics. Kultura I Społeczeństwo, 64(1), 251-260. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.1.12

Piotr Kubiński  piotr.kubinski@uw.edu.pl
University of Warsaw  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6228-6233