Spóźniony gość w cudzym świecie: konteksty trudnego dziedzictwa


Abstrakt

In this article, the author discusses Monika Sznajderman’s reportage Pusty las [The Empty Forest] in the context of Geertz’s blurred genres. The author mainly addresses the condition of a person (a researcher, an anthropologist) who does not explore the Other but is the Other. In Sznajderman’s book, hospitality is a basic category; the researcher studying a difficult heritage — here, the Lemko region — is a guest who must choose either to look at or to ignore the history of his or her hosts. He or she can feel at home or erase all trace of the hosts’ presence. Perhaps in the end, as Maria Stepanova writes, the researcher can “breathe the air of post-memory.” The author treats Sznajderman’s book as an example of anthropological reportage and postulates the emergence of a new genre, on the border between the social sciences and literature.


Słowa kluczowe

gościnność; pamięć; postpamięć; etnografia; reportaż

Banaszkiewicz Magdalena, Matusiak Agnieszka, Hochleitner Janusz, von Rohrscheidt Armin Mikos, Kruczek Zygmunt, Gaweł Łukasz, Dąbrowski Dariusz, Jarnecki Michał, 2012, Problem „skansenizacji” dziedzictwa kulturowego w turystyce, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 88–95.

Battilani Patrizia, Bernini Cristina, Mariotti Alessia, 2018, How to Cope with Dissonant Heritage: A Way Towards Sustainable Tourism Development, „Journal of Sustainable Tourism”, t. 26(8), s. 1417–1436.

Clifford James, 2000, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tłum. Ewa Dżurak i in., Wydawnictwo KR, Warszawa.

Dragićević-Šešić Milena, Rogač-Mojatović Ljiljana, 2014, Balkan Dissonant Heritage Narratives (and Their Attractiveness) for Tourism, „American Journal of Tourism Management”, 3 (1b), s. 10–19.

Geertz Clifford, 2005, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. Dorota Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Hirsch Marianne, 1997, Family Frames. Photography, Narrative, and Postmemory, Harvard University Press, Cambridge.

Hastrup Kirsten, 2008, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, tłum. Ewa Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kaniowska Katarzyna, 2014, Postpamięć, w: Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa, s. 389–392.

Kapuściński Ryszard, 2013, Ten Inny, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Macdonald Sharon, 2009, Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond, Routledge, London–New York.

Okoński Michał, 2019, Na łące pamięci, „Tygodnik Powszechny”, nr 15 (3640), s. 28–33.

Perec Georges, 2012, Urodziłem się. Eseje, tłum. Ewelina Kuniec, Wydawnictwo Lokator, Kraków.

Stiepanowa Maria, 2020, Pamięci pamięci, tłum. Agnieszka Sowińska, Prószyński Media, Warszawa.

Szejnert Małgorzata, 2016, Czarny ogród, Znak, Kraków.

Sznajderman Monika, 1994, Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS, Semper, Warszawa.

Sznajderman Monika, 2014, Błazen. Maski i metafory, Iskry, Warszawa.

Sznajderman Monika, 2019, Pusty las, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Wasilewska-Klamka Beata, 2006, Łemkowski Raj Utracony. Antropologiczne studium małej ojczyzny, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej Rutenika, Warszawa.

Wróblewska Anna, 2017, Reportaż historyczny jako forma współczesnej etnografii na przykładzie Czarnego ogrodu Małgorzaty Szejnert, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 9 (45), nr 4, s. 145–165.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


Latocha, S. (2020). Spóźniony gość w cudzym świecie: konteksty trudnego dziedzictwa. Kultura I Społeczeństwo, 64(2), 207-216. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.2.11

Sebastian Latocha  sebastian.latocha@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4226-9131