Etyka publikacji

Redakcja KiS stosuje zasady Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics zawarte w Kodeksie Postępowania COPE (https://publicationethics.org/resources/code-conduct).
Przestrzega też zasad Kodeksu Etyki Socjologa uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dnia 25 marca 2012 r.