Recenzenci

Recenzenci 2019

Erika Andersson Cederholm (Lund University, Szwecja)
Adam Buczkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Kazimierz W. Frieske (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Maryla Hopfinger (Instytut Badań literackich PAN)
Honorata Jakubowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Marcin Kafar (Uniwersytet Łódzki)
Mikołaj Lewicki (Uniwersytet Warszawski)
Iwona Luba (Uniwersytet Warszawski)
Stanisław Jędzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)
Lech M. Nijakowski (Uniwersytet Warszawski)
Danuta Penkala-Gawęcka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Tomasz Płachecki (Warszawa)
Piotr Sałustowicz (Uniwersytet SWPS)
Karol Schmidt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Łukasz Smyrski (Uniwersytet Warszawski)
Antoni Sułek (Uniwersytet Warszawski)
Jerzy Szmagalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Andrzej Szpociński (Instytut Studiów Politycznych PAN)
Anna Śliz (SGGW)
Piotr Toczyski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Piotr Witek (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
Dariusz Wojakowski (Wydział Humanistyczny AGH)
Magdalena Zamorska (Uniwersytet Wrocławski)
Piotr Zwierzchowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)