Programy studiów Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ocenie studentów i interesariuszy


Abstrakt

The purpose of this article is to present an assessment of study programmes in the field of international relations from the point of view of students of the Faculty of Political  Science and International Studies of the Nicolaus Copernicus University and its co-operators. It primarily concerns the didactic offer, internationalisation of the programme and professional internships.


Słowa kluczowe

stosunki międzynarodowe; oceny studentów; upraktycznienie

Historia, „Wydział Politologii UMCS” [online, dostęp: 10 VI 2019], dostępny w internecie: <https://www.umcs.pl/pl/historia,586.htm>.

Jezior J., Metodologiczne problemy zastosowania skali Likerta w badaniach postaw wobec bezrobocia, „Przegląd Socjologiczny” 2013, t. 62, nr 3.

Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce, red. J. Czaputowicz, K. Ławniczak, A. Wójciuk, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2015.

O Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr, „Uniwersytet Wrocławski” [online, dostęp: 10 VI 2019], dostępny w internecie: <https://www.ism.uni.wroc.pl/Instytut/O-Instytucie-Studiow-Miedzynarodowych-UWr>.

O wydziale, „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych” [online, dostęp: 10 VI 2019], dostępny w internecie: <https://www.wpism.umk.pl/wydzial/o-wydziale/>.

Stosunki międzynarodowe, „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych” [online, dostęp: 7 VI 2019], dostępny w internecie: <https://www.wpism.umk.pl/student/programy-studiow/stosunki-miedzynarodowe/>.

Pobierz

Opublikowane : 2019-03-29


Tomaszewski, P. (2019). Programy studiów Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ocenie studentów i interesariuszy. Sprawy Międzynarodowe, 72(1), 25-36. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.1.02

Patryk Tomaszewski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika   Polska
http://orcid.org/0000-0002-2333-9256