Redakcja "Studiów Politycznych" serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów nauchowych, artykułów recenzyjnych, recenzji oraz not o ważkich i interesujących  pozycjach książkowych mieszczących się w zakresie tematycznym politologii, socjologii a taże historii najnowszej.