Rola i znaczenie filozofii politycznej libertarianizmu w ogólnej debacie nad prawem do posiadania broni


Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń i argumentów na jakie powołuje się środowisko libertariańskich aktywistów w debacie nad prawem do posiadania broni. Dostęp do broni stanowi obecnie dla doktryny libertariańskiej jeden z najważniejszych problemów społeczno-prawnych przebiegających na linii państwo – obywatele. Celem szkicu jest również ukazanie głównych dylematów i kontrowersji związanych z tym zagadnieniem. W artykule wykorzystano argumentację zaczerpniętą z podstawowej literatury zwolenników liberalizacji przepisów w tym zakresie, a także opinie tzw. środowisk wolnościowych i libertariańskich postulujących radykalne zniesienie państwowego rygoryzmu w tej kwestii. Artykuł podzielono na cztery części tj. nakreślono ramy problemu, przytoczono stosunek ruchu libertariańskiego do państwowej kontroli broni, poddano analizie przykładowe dylematy wynikające z badań statystycznych oraz dokonano podsumowania uwzględniając perspektywę ewentualnej przyszłości i strategię ruchu wobec omawianego problemu.


Słowa kluczowe

libertarianizm; broń palna; prawo do posiadania broni

Becker G., Becker N.G., Ekonomia życia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze życie codzienne, Helion, Gliwice 1995.

Boaz D., Libertarianizm, Zysk i s-ka, Poznań 2006.

Bronars S., Lott J. R., Criminal Deterrence, Geographic Spillovers, and Right-to-Carry Concealed Handguns, American Economic Review 88 (2): 1998.

D’Souza D., Listy do młodego konserwatysty, Zysk i s-ka, Poznań 2002.

Fernandez M., ‘Our Rights Are Under Attack’: Voices From Inside and Outside the N.R.A. Convention, https://www.nytimes.com/2018/05/05/us/nra-texas.html (dostęp 19.10.2018).

Foglia B., Gun control les sons european violence, https://mises.org/library/gun-control-lessons-european-violence (dostęp 19.10.2018).

Greenwald D., Anarchia, państwo i prawo do posiadania broni, https://mises.pl/blog/2013/10/04/greenwald-anarchia-panstwo-prawo-posiadania-broni/ (dostęp 19.10.2018).

Gregory A., Zakaz posiadania broni palnej a wojna z narkotykami, https://mises.pl/blog/2010/03/05/gregory-zakaz-posiadania-broni-palnej-a-wojna-z-narkotykami/ (dostęp 19.10.2018).

Halbrook S., Citizens in Arms: Swiss Experience, Texas Review of Law and Politics vol. 8 (1) 2003.

Halbrook P.S., Tyrania i monopol broni, https://mises.pl/blog/2013/01/25/halbrook-tyrania-i-monopol-broni/ (dostęp 19.10.2018).

Hart C., The DEA says no to reforming our senseless pot laws, https://www.scientificamerican.com/article/the-dea-says-no-to-reforming-our-senseless-pot-laws1/ (dostęp 19.10.2018).

Kates D.B., Handgun Control: Prohibition revisited, Inquiry 1977.

Kellerman A.L., Reay A., Reay D., Protection or Peril? An Analysis of Firearm-Related Deaths in the Home, New England Journal of Medicine 314.

Kennedy D., Another kind of gun control, http://articles.latimes.com/2013/may/05/opinion/la-oe-kennedy-crime-and-gun-control-20130505 (dostęp 19.10.2018).

Kleck G., Armed Resistance to Crime: The Prevalance and Nature of Self Defense with a Gun, Journal of Criminal Law and Criminology, 1995, vol. 86, no.1.

Lakoff G., Moralna polityka, Aletheia, Warszawa 2017.

Lott J. R., Freedonomia. Jak interwencjonizm państwowy rujnuje gospodarkę, MT Biznes, Warszawa 2015.

Lott J.R., More Guns Less Crime. Understanding Crime and Gun Control Laws, Chicago Press, Chicago 2010.

Pinker S., Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury, Zysk i s-ka, Poznań 2015. Rothbard M.N., Manifest libertariański, Sub Lupa, Warszawa 2014.

Shermer M., Gun Science, https://michaelshermer.com/2013/05/gun-science/ (dostęp 19.10.2018).

Shermer M., When Science Doesn’t Support Beliefs, https://michaelshermer.com/2013/10/when-science-doesnt-support-beliefs/ (dostęp 19.10.2018).

Shermer M., Why we Should Choose Science over Beliefs, https://www.scientificamerican.com/article/why-we-should-choose-science-over-beliefs/ (dostęp 19.10.2018).

Tannehill L., Tannehill M., Rynek i wolność, Fijorr Publishing, Warszawa 2010.

Volokh E., Zero correlation between state homicide rate and state gun laws, https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/10/06/zero-correlation-between-state-homicide-rate-and-state-gun-laws/?utm_term=.a0952cbd1f50 (dostęp 19.10.2018).

Wen S.L., Lloyd M.C., Baltimore is attacking the Roots of violence with public Health Measures and Saving Lives, https://www.scientificamerican.com/article/baltimore-is-attacking-the-roots-of-violence-with-public-health-measures-mdash-and-saving-lives/ (dostęp 19.10.2018).

Woziński J., To nie musi być państwowe, Prohibita, Warszawa 2014.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-28


Mazur, K. (2019). Rola i znaczenie filozofii politycznej libertarianizmu w ogólnej debacie nad prawem do posiadania broni. Studia Polityczne, 47(2), 75-92. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.4

Karol Mazur