Pisma zebrane Włodzimierza Bączkowskiego, oprac. Wojciech Konończuk, t. I: Rosja wczoraj i dziś. Studium historyczno-polityczne; t. II: Frontem do historii. Pisma prometejskie; t. III: Istota siły i słabości rosyjskiej. Pisma o Rosji, Kraków-Warszawa 2022

Pobierz

Opublikowane : 2023-05-17


Materski, W. (2023). Pisma zebrane Włodzimierza Bączkowskiego, oprac. Wojciech Konończuk, t. I: Rosja wczoraj i dziś. Studium historyczno-polityczne; t. II: Frontem do historii. Pisma prometejskie; t. III: Istota siły i słabości rosyjskiej. Pisma o Rosji, Kraków-Warszawa 2022. Studia Polityczne, 51(1), 264-266. https://doi.org/10.35757/STP.2023.51.1.13

Wojciech Materski  wmat@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2040-362X
Inne teksty tego samego autora