Richard Pipes: A Life Against the Tide (1923-2018)


Abstrakt

The article discusses the life and work of the outstanding Sovietologist Richard Pipes, who was born in a Polonized Jewish family in Polish Cieszyn. After an adventurous trip to the United States in 1939 and 1940, he graduated in history from Harvard University and devoted himself to scientific work. For the next half a century, Pipes dealt with the historical and contemporary aspects of Russia. In his numerous publications, including more than 20 monographs, he emphasised that the Soviet Union continued rather than broke with the political practice of tsarist Russia. In his professional work, he thus contested views prevailing among American researchers and society. From the 1960s, Pipes was involved in political activities. He was sceptical about détente, advocating more decisive actions towards the Soviet Union. Between 1981 and 1983, he was the director of the Department of Eastern Europe and the Soviet Union in the National Security Council in the administration of President Ronald Reagan. Although retiring in 1996, he did not give up his scientific activity. Pipes died on 17 May 2018; according to his last will, his private book collection of 3,500 volumes has been donated to the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences.


Dwugłos o NATO. Richard Pipes and Piotr Wandycz (1996 r.), Arcana, July 12, 2011, http://www.portal.arcana.pl/Dwuglos-o-nato-richard-pipes-i-piotr-wandycz-1996-r,1419.html [access: December 1, 2018].

Filipowicz M., Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji, Lublin 2007.

Gałęzowski M., Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010.

Grimes W., Richard Pipes, Historian of Russia and Reagan Aide, Dies at 94, “The New York Times”, May 17, 2018, http://archive.fo/95jAf#selection-451.0-451.166, [access: December 1, 2018].

Kornat M., Sowiecki totalitaryzm w myśli historycznej Richarda Pipesa, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2018, No. LIII.

Lubowski A., Zbig. Człowiek, który podminował Kreml, Warszawa 2011.

Malicki J., Historia est testis temporum. Richard Pipes–Piotr Wandycz–Zbigniew Wójcik, in: J. Malicki (ed.), Historia est testis temporum, Warszawa 2017.

Materski W., Opinia dla Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w związku z nadaniem tytułu doktora honoris causa Profesorowi Richardowi Pipesowi, in: J. Malicki (ed.), Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika, Warszawa 2017.

Nowak A., Czy istnieje „polska szkoła” zachodniej sowietologii? Przypadki Leopolda Łabędzia, Adama Ulama i Richarda Pipesa, in: A. Nowak, Ofiary, imperia i historycy. Studium przypadków (od XVIII do XXI wieku), Kraków 2009.

Nowak A., Październik upolowany, in: idem, Polacy, Rosjanie i biesy, Kraków 1998.

Nowak A., Richard Pipes: historyk „imperium zła”, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2018, No. LIII.

Nowak A., ZSRR jako przedmiot badań historycznych, in: idem, Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, Kraków 1998, p. 188.

Pipes R., Communism: A History, New York 2001.

Pipes R., VIXI: Memoirs of a Non-Belonger, New Haven 2003.

Rosjanie zawsze gardzili słabeuszami. Wywiad z Richardem Pipesem przeprowadził Paweł Szaniawski, „Rzeczpospolita”, February 19, 2017, https://www.rp.pl/Plus-Minus/302169957-Richard-Pipes-Rosjanie-zawsze-gardzili-slabeuszami.html [access: December 1, 2018].

Samsonowicz H., Laudacja, in: J. Malicki (ed.), Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika, Warszawa 2017.

Serczyk W., Opinia dla Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w związku z nadaniem tytułu doktora honoris causa Profesorowi Richardowi Pipesowi, in: J. Malicki (ed.), Historia est testis temporum, Warszawa 2017.

Śliwowska W., Opinia dla Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w związku z nadaniem tytułu doktora honoris causa Profesorowi Richardowi Pipesowi, in: J. Malicki (ed.), Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika, Warszawa 2017.

„To imperium się rozpadnie”. Z profesorem Richardem Pipesem rozmawia Andrzej Nowak, in: R. Pipes, Rosja, komunizm i świat. Wybór esejów, Kraków 2002.


Opublikowane : 2019-12-27


Łysek, W. (2019). Richard Pipes: A Life Against the Tide (1923-2018). Studia Polityczne, 47(4), 135-149. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.4.06

Wojciech Łysek 
Institute of Political Sciences of the Polish Academy of Sciences  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9180-5546