Paryska „Kultura” w świetle najnowszych badań amerykańskich

Seth G. Jones, A Covert Action: Reagan, the CIA, and the Cold War Struggle in Poland, W.W. Norton and Company, New York–London 2018; Jessie Labov, Transatlantic Central Europe. Contesting Geography and Redefining Culture beyond the Nation, CEU Press, Budapest 2019.Giedroyc J., Wańkowicz M., Listy 1945–1963, oprac. A. Ziółkowska-Boehm i J. Krawczyk, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 76.

Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1963, s. 383–392.

Ptasińska-Wójcik M., Z dziejów Biblioteki Kultury 1946–1966, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2006, s. 90–94.

Reisch A., Nieznany front zimnej wojny. Tajny program dystrybucji książek za żelazną kurtyną, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, s. 324–362

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-28


Sowiński, P. (2019). Paryska „Kultura” w świetle najnowszych badań amerykańskich. Studia Polityczne, 47(2), 115-121. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.6

Paweł Sowiński 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska