Andrzej Nowak, Klęska imperium zła. Rok 1920


Roszkowski, W. (2020). Andrzej Nowak, Klęska imperium zła. Rok 1920. Studia Polityczne, 48(3), 183-183. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.3.10

Wojciech Roszkowski  wojciech@roszkowski.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7736-2013
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>