Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Temat numeru

Od dyktatury ekspertów do demokracji nieliberalnej: Podejście systemowe do demokracji deliberacyjnej i jego braki

DOI: https://doi.org/10.35757/CIV.2021.28.04
Przesłane: 21 kwietnia 2020
Opublikowane: 21.06.2021

Abstrakt

Brak transparentności procesów decyzyjnych typowy dla demokracji liberalnych oraz związany z nim kryzys zaufania obywateli wobec instytucji politycznych to jedne z głównych przyczyn sukcesów odnoszonych przez stronników demokracji nieliberalnej. Zdaniem krytyków liberalizmu zbyt wiele decyzji współcześnie delegowanych jest do ciał nienadzorowanych demokratycznie. Zwolennicy koncepcji demokracji deliberacyjnej formułują różne remedia na tę sytuację. Nie czynią tego jednak stronnicy najpopularniejszej obecnie z wersji demokracji deliberacyjnej – podejścia systemowego do deliberacji. Autor artykułu twierdzi, że podejście to może legitymizować „niedemokratyczny liberalizm” – jedną z przyczyn kryzysu demokracji liberalnej. Celem artykułu jest prezentacja i ocena stosunku zwolenników podejścia systemowego do roli odgrywanej w procesie politycznym przez nienadzorowane demokratycznie gremia eksperckie.

Bibliografia

 1. Anderson E., Democracy: Instrumental vs. Non-Instrumental Value, w: T. Christiano, J. Christman (red.): Contemporary Debates in Political Philosophy, Malden (MA) 2009, s. 213–227
 2. Beck U., World Risk Society as Cosmopolitan Society? Ecological Questions in a Framework of Manufactured Uncertainties, „Theory, Culture & Society” 1996, t. 13, nr 4, s. 1-32
 3. Best J., Bring Politics Back to Monetary Policy, “Foreign Affairs”, 6 grudnia 2017 (źródło: https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2017-12-06/bring-politicsback-monetary-policy, dostęp: 30.03.2020)
 4. Best J., Technocratic Exceptionalism, “International Political Sociology”, t. 12, nr 4, 2018, s. 328-345
 5. Bijker W.E., R. Bal, R. Hendricks, The Paradox of Scientific Authority, Cambridge (MA)–London 2009
 6. Bobbio N., Liberalizm i demokracja, przekład P. Bravo, Kraków-Warszawa 1998
 7. Brennan J., Against Democracy, Princeton 2016
 8. Breyer S., Breaking the Vicious Circle. Toward Effective Risk Regulation, Cambridge (MA) 1993
 9. Bruff I., The Rise of Authoritarian Neoliberalism, “Rethinking Marxism”, 2014. 26(1), s. 113-129
 10. Callon M., P. Lascoumes, Y. Barthe, Acting in an Uncertain World, Cambridge, Mass. 2009
 11. Chalmers A.W., Getting a Seat at the Table: Capital, Capture and Expert Groups in the European Union, “West European Politics”, 37:5, 2014, s. 976-992
 12. Christiano T., Rational deliberation among experts and citizens, w: J. Parkinson, J. Mansbridge (red.): Deliberative Systems, Cambridge 2012, s. 27-51
 13. Coleman J., J. Ferejohn, Democracy and Social Choice, „Ethics” 1986, t. 97, nr 1, s. 6-25
 14. Collins H., Czy wszyscy jesteśmy ekspertami?, przekład E. Bińczyk, J, Grygieńć, Warszawa 2018
 15. Collins H., R. Evans, Third Wave of Science Studies, „Social Studies of Science” 2002, t. 32, nr 2, s. 235–296
 16. Collins H., R. Evans, Why Democracies Need Science, Cambridge 2017
 17. Warren M.E. (red.): Democracy and Trust, Cambridge 1999
 18. Diggins J.P., Iluzje pragmatyzmu: modernizm oraz kryzys poznania i autorytetu, przekład M. Filipczuk, Warszawa 2010
 19. Dryzek J., Deliberative Democracy and Beyond, Oxford 2000
 20. Epstein S., The Construction of Lay Expertise: AIDS Activism and the Forging of Credibility in the Reform of Clinical Trials, „Science, Technology, & Human Values” 1995, t. 20, nr 4, s. 408–437
 21. Eseje polityczne federalistów, przekład B. Czarska, Warszawa-Kraków 1999
 22. Esterling K. M., The Political Economy of Expertise. Information and Efficiency in American National Politics, Ann Arbor 2004
 23. Estlund D., Autorytet demokracji, przekład J. Grygieńć, T.S. Markiewka, Toruń 2019
 24. Góra M., C. Holst, M. Warat (red.): Expertisation and Democracy in Europe, New York 2018
 25. Eyal G., The Crisis of Expertise, Cambridge 2019
 26. Filipowicz S., Demokracja: o władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007
 27. Fishkin J.S., Democracy and Deliberation. New Directions for Democratic Control, New Haven (CT)–London 1991
 28. Fishkin J.S., The Voice of the People. Public Opinion and Democracy, New Haven (CT)–London 1995
 29. Fishkin J.S., Toward Deliberative Democracy: Experimenting with an Ideal, w: S. Elkin, K.E. Soltan (red.): Citizen Competence and Democratic Institutions, University Park, Penn. 1999, s. 279-290
 30. Floridia A., From Participation to Deliberation, przekład S. De Sanctis, Colchester 2017
 31. Fuerstein M., Epistemic Democracy and the Social Character of Knowledge, „Episteme. A Journal of Social Epistemology” 2008, t. 5, nr 1, s. 74-93
 32. Fung A., Empowered Participation, Princeton 2004
 33. Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Kraków 2008
 34. Goldman A., Experts: Which Ones Should We Trust, w: A. Goldman, D. Whitcome (red.): Social Epistemology. Essential Readings, Oxford 2011, s. 109-133
 35. Greenberg J., Crusaders in the Courts, New York 1995
 36. Grygieńć J., Demokracja na rozdrożu, Kraków 2017
 37. Gutmann A., D. Thompson, Why Deliberative Democracy?, Princeton (NJ) 2004
 38. Haas P.M., Ideas, Experts and Governance, w: M. Ambrus, K. Arts, E. Hey, H. Raulus (red.): The Role of ‘Experts’ in International and European Decision-Making Processes, Cambridge 2014, s. 19-43
 39. Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie, przekład A. Romaniuk, A. Marszałek, Warszawa 2005
 40. Habermas J., Teoria i praktyka, przekład M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, Warszawa 1983
 41. Hardin R., Zaufanie, przekład A. Gruba, Warszawa 2009
 42. Hardwig J., Epistemic Dependence, “The Journal of Philosophy”, t. 82, nr 7, 1985, s. 335-349
 43. Hardwig J., Role of Trust in Knowledge, “Journal of Philosophy”, t. 88, nr 12, 1991, s. 693-708
 44. Haskell J., Direct Democracy or Representative Government? Dispelling the Populist Myth, Oxford 2001
 45. Holzer B., M.P. Sorensen, Rethinking Subpolitics: Beyond the ‘Iron Cage’ of Modern Politics, „Theory, Culture & Society” 2003, t. 20, nr 2, s. 79-102
 46. Irwin A., Citizen Science. A Study of People, Expertise and Sustainable Development, London–New York 1995
 47. Jasanoff S., Design on Nature, Princeton 2005
 48. Jasanoff S., The political science of risk perception, „Reliability Engineering & System Safety” 1998, t. 59, nr 1, s. 91-99
 49. Kitcher P., Science, Truth, and Democracy, Oxford 2001
 50. Klarman M.J., From Jim Crow to Civil Rights, Oxford 2004
 51. Landemore H., Democratic Reason, Princeton 2012
 52. Levitsky S., L. Way, Assessing the Quality of Democracy, “Journal of Democracy”, 2002, vol. 13, nr 2, s. 51–65
 53. Lilla M., Koniec liberalizmu jaki znamy, Ł. Pawłowski, Warszawa 2018
 54. Madalina Busuioc E., Blurred areas of responsibility: European agencies’ scientific ‘opinions’ under scrutiny, w: M. Ambrus, K. Arts, E. Hey, H. Raulus (red.): The Role of ‘Experts’ in International and European Decision-Making Processes, Cambridge 2014, s. 383-402
 55. Mansbridge J., J. Bohman, S. Chambers, T. Christiano, A. Fung, J. Parkinson, D.F. Thompson, M.E. Warren, A systemic Approach to Deliberative Democracy, w: J. Parkinson, J. Mansbridge (red.): Deliberative Systems, Cambridge 2012, s. 1-26
 56. Metz J., The European Commission, Expert Groups, and the Policy Process, Basinstoke 2015
 57. Mounk Y., Lud kontra demokracja, przekład K. Gucio, Warszawa 2019
 58. Muller J.-W., Co to jest populizm?, przekład M. Sutowski, Warszawa 2017
 59. Oreskes N., E.M. Conway, Merchants of Doubt, New York 2010
 60. Owen D., G. Smith, Survey Article: Deliberation & The Systemic Turn, „The Journal of Political Philosophy”, t. 23, nr 2, 2015, s. 213-234
 61. Pabst A., The Demons of Liberal Democracy, Cambridge 2019
 62. Prostak R., Teista w demoliberalnym świecie, Kraków 2014
 63. Radaelli C., The Public Policy of the European Union: Whither Politics of Expertise?', “Journal of European Public Policy”, 6(5), 1999, s. 757-774
 64. Rawls J., Liberalizm polityczny, przekład A. Romaniuk, Warszawa 2012
 65. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, przekład M. Panufiuk, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa 2013
 66. Riker W.H., Liberalism against Populism: A Confrontation between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice, San Francisco 1982
 67. Runciman D., Jak kończy się demokracja, przekład S. Żuchowski, Warszawa 2019
 68. Sadurski W., Albo liberalna, albo żadna. „Nieliberalna demokracja” to polityczny jednorożec, “Gazeta Wyborcza”, 11 maja 2018
 69. Schudson M., The Trouble with Experts – and Why Democracies Need Them, „Theory and Society” 2006, t. 35, s. 491–506
 70. Shapiro I., Stan teorii demokracji, przekład I. Kisilowska, Warszawa 2006
 71. Slovic P., B. Fischhoff, S. Lichtenstein, Facts versus Fears: Understanding Perceived Risk, w: D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky (red.): Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge 1992,, s. 477-489
 72. Stears M., Demanding Democracy. American Radicals in Search of a New Politics, Princeton (NJ) 2010
 73. Sunstein C., Deliberating Groups versus Prediction Markets, w: A. Goldman, D. Whitcomb (red.): Episteme, Oxford 2010, s. 192–213
 74. Sunstein C., Infotopia, przekład K. Bartuzi, Warszawa 2009
 75. Sunstein C.R., Deliberation, Democracy, Disagreement, w: R. Bontekoe, M. Stepaniants (red.): Justice and Democracy. Cross-Cultural Perspectives, Honolulu 1997, s. 93–117
 76. Surowiecki J., Mądrość tłumów, przekład K. Rojek, Gliwice 2010
 77. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007
 78. Tam H., Komunitaryzm, przekład A. Szahaj, J. Grygieńć, Toruń 2011
 79. Thompson D., Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science, „Annual Review of Political Science”, 2008, t. 11, nr 1, s. 497–520
 80. Gambetta D. (red.):Trust: Making and Breaking Co-operative Relations, Oxford 1988
 81. Tversky A., D. Kahneman, Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, w: D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky (red.): Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge 1992, s. 3-20
 82. Weinberg A., Science and Trans-Science, „Minerva” 1972, t. 10, nr 2, s. 209–222
 83. Wynne B., May the Sheep Safely Graze? A Reflexive View of the Expert-Lay Knowledge Divide, w: S. Lash, B. Szerszynski, B. Wynne (red.): Risk, Environment and Modernity: Towards a New Ecology , London 1996, s. 44–83
 84. Zakaria F., Przyszłość demokracji, przekład T. Bieroń, Warszawa 2018
 85. Zakaria F., The Rise of Illiberal Democracy, „Foreign Affairs”, 76, 6, Nov/Dec 1997, s. 22-43
 86. Zielonka J., Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, przekład J. Bednarek, Warszawa 2018

Downloads

Download data is not yet available.