Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 24 (2019): FILOZOFIA POLSKA: MIĘDZY LOKALNYM A UNIWERSALNYM

Forum

Szkic anarchizmu aktualności. O pojęciu anarchistyczności

DOI: https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.11
Przesłane: 16 grudnia 2019
Opublikowane: 28.06.2019

Abstrakt

Szkic anarchizmu aktualności. O pojęciu anarchistyczności

Bibliografia

 1. Acosta U., Wizerunek własny żywota, przeł. K. Dresdner, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960, s. 44.
 2. Agamben G., Idea prozy, przeł. E. Górniak-Morgan, Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego,Warszawa 2018, s. 71.
 3. Berlin I., Dwie koncepcje wolności, w: I. Berlin, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, przeł. H. Bartosiewicz i in., Res Publica, Warszawa 1991, s. 108.
 4. Bey H., Tymczasowa Strefa Autonomiczna i inne eseje, przeł. I. Bojadżijewa, J. Karłowski, Korporacja „Ha!art”, Kraków 2009, s. 11.
 5. Brecht B., Pięć trudności w pisaniu prawdy, przeł. J. Dolińska, Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka, Poznań–Warszawa 2018, s. 12.
 6. Camus A., Człowiek zbuntowany, w: A. Camus, Eseje, przeł. J. Guze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, s. 324.
 7. Camus A., Jonas albo artysta przy pracy, w: A. Camus, Wygnanie i królestwo, przeł. J. Guze, Warszawa 1953, s. 151.
 8. Deleuze ., Co to jest filozofia, przeł. P. Pieniążek, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2000, s. 52.
 9. Deleuze G., Guattari F., Anty-Edyp, przeł. T. Kaszubski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017, s. 48–57.
 10. Deleuze G., Guattari F., Tysiąc Plateau, red. J. Bednarek, Fundacja Nowej Kultury „Bęc Zmiana”, Warszawa 2015, s. 29.
 11. Deleuze G., Immanencja: życie, przeł. K.M. Jaksender, Wydawnictwo „Eperons-Ostrogi”, Kraków 2017, s. 22.
 12. Deleuze G., Krytyka i klinika, przeł. B. Banasiak, P. Pieniążek, Wydawnictwo „Officyna”, Łódź 2016, s. 6.
 13. Deleuze G., Nietzsche i filozofia, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo „Officyna”, Łódź 2012, s. 134.
 14. Deleuze G., Perykles i Verdi, przeł. P. Laskowski, Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka, Poznań–Warszawa 2017, s. 22.
 15. Deleuze G., Proust i znaki, tłum. M.P. Markowski, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2000, s. 101.
 16. Edelman L., Przyszłość to dziecinne mrzonki, przeł. T. Sikora, w: Teorie wywrotowe, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 678.
 17. Goldman E., Mniejszość wobec większości, w: E. Goldman, Anarchizm i inne eseje, przeł. J. Dolińska i in., Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka, Poznań 2015.
 18. Grzybowski A., O wspólnotach, które uciekają z map, w: Studia z dziejów anarchizmu (2). W dwusetlecie urodzin Michaiła Bakunina, red. R. Skrycki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 289.
 19. Heidegger M., List o humanizmie, w: M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, przeł. K. Michalski i in., Czytelnik, Warszawa 1977.
 20. Hocquenghem G., Homosexual Desire, przeł. D. Dangoor, Duke UP, Durham–London 1993.
 21. Kafka F., Przemiana, w: F. Kafka, Opowieści i przypowieści, przeł. L. Czyżewski i in., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2016, s. 161.
 22. Koch A.M., Poststructuralism and the Epistemological Basis of Anarchism, „Philosophy of the Social Sciences” 1993, nr 23 (3), s. 327–351.
 23. Landauer G., Die Revolution, Frankfurt am Main 1907.
 24. Laskowski P., Szkice z dziejów anarchizmu, Muza, Warszawa 2007, s. 60–61.
 25. Luksemburg R., O rewolucji: 1905, 1917, red. P. Wielgosz, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2017, s. 257.
 26. Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, red. J. Maliniak, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Warszawa 1948, s. 43.
 27. Marx K., Engels F., Die deutsche Ideologie, w: Marx-Engels-Werke, Band 3, Dietz Verlag, Berlin 1990, s. 36.
 28. May T., The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism, Pennsylvania State University Press, Pennsylvania 1994.
 29. Mill J.S., O wolności, przeł. A. Kurlandzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, r. 3.
 30. Moore G.E., Zasady etyki, przeł. C. Znamierkowski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 2003, §1–15.
 31. Nail T., The Ontology of Motion, „Qui Parle” 2018, nr 27 (1), s. 47–48, 60–62.
 32. Newman S., From Bakunin to Lacan, Lexington Books, Lanham 2001, s. 105.
 33. Newman S., Max Stirner and the Politics of Posthumanism, w: „Contemporary Political Theory” 2002, nr 1, s. 233
 34. Newman S., Unstable Universalities. Poststructuralism and Radical Politics, Manchester University Press, Manchester 2007, s. 7.
 35. Sartre J.-P., Egzystencjalizm jest humanizmem, przeł. J. Krajewski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”, Warszawa 1998.
 36. Stirner M., Jedyny i jego własność, przeł. J. i A. Gajlewiczowie, Warszawa 2013, s. 203.
 37. Sylvan R., Anarchizm, przeł. M. Poręba, w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin, P. Pettit, przeł. C. Cieśliński, M. Poręba, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
 38. Środa M., Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci, Fundacja „Aletheia”, Warszawa 2003.
 39. Temkinowa H., Bakunin i antynomie wolności, Książka i Wiedza, Warszawa 1964, s. 91.
 40. Theweleit K., Męskie fantazje, przeł. M. Falkowski, M. Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 236.
 41. Winnicka E., Łazarewicz C., 1968. Czasy nadchodzą nowe, Wydawnictwo „Agora”, Warszawa 2018, s. 39, 45.

Downloads

Download data is not yet available.