Słowo wstępne


Gawin, M. (2019). Słowo wstępne. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 25, 7-12. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.25.01

Magdalena Gawin 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3105-5843

Doktor filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest sekretarzem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej. Specjalizuje się we współczesnej filozofii polityki, prawach człowieka i biopolityce. Współautorka książki Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie.