O renesansie geopolityki (Jacek Bartosiak: Pacyfik i Eurazja. O wojnie)


Kądzielska, M. (2018). O renesansie geopolityki (Jacek Bartosiak: Pacyfik i Eurazja. O wojnie). Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 23, 233-244. https://doi.org/10.35757/CIV.2018.23.12

Maria Kądzielska 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4153-9515