Niejednoznaczna nowoczesność

(Charles Taylor: Nowoczesne imaginaria społeczne)


Polakowski, M. (2011). Niejednoznaczna nowoczesność. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 13, 184-195. https://doi.org/10.35757/CIV.2011.13.10

Marcin Polakowski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7307-6386

Doktorant w Katedrze Hermeneutyki Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.