O różnych ujęciach polityki

(Włodzimierz Wesołowski, red.: Koncepcje polityki)


Ciesielski, M. (2011). O różnych ujęciach polityki. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 13, 196-206. https://doi.org/10.35757/CIV.2011.13.11

Mieszko Ciesielski  mieszko@amu.edu.pl
Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Gnieźnie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3849-7273

Doktor filozofii, pracuje w Zakładzie Teorii Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Gnieźnie.