Tradycja klasyczna i jej krytycy

(W. Julian Korab-Karpowicz: Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a. Tradycja klasyczna i jej krytycy)


Szymaniec, P. (2011). Tradycja klasyczna i jej krytycy. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 13, 207-214. https://doi.org/10.35757/CIV.2011.13.12

Piotr Szymaniec  pszymaniec@pwsz.com.pl
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5415-9215

Doktor nauk prawnych, Wrocław.