Relacje między religią a etnosem w Europie Środkowo-Wschodniej

(Radosław Zenderowski: Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu [narodu])


Dylus, A. (2011). Relacje między religią a etnosem w Europie Środkowo-Wschodniej. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 13, 228-237. https://doi.org/10.35757/CIV.2011.13.14

Aniela Dylus 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska

Filozof, profesor zwyczajny, pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.