Polityka zdrowotna RP – co zmieniło się w dobie COVID-19


Abstrakt

The SARS-CoV-2 pandemic has shocked the entire world. Countries and regions have had to learn to live in the new reality. It has been an enormous challenge for governments that have had to learn to provide livelihoods in times of economic crisis. Health policy plays a special role in this process as it is responsible for the health and life of citizens.
The aim of this article is to describe Polish health policy and the changes that have taken place in it during the COVID-19 pandemic. The work was created during the pandemic, in the period when the next wave of infections was expected in the autumn-winter season. For this reason, the data and conclusions concern the epidemiological crisis.


Bielecki T., Czy Unia Europejska robi za mało w sprawie koronawirusa? wyborcza.pl, https://wyborcza.pl/7,75399,25786156,czy-unia-europejska-robi-za-malo-w-sprawie-koronawirusa.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.2.duzy [dostęp: 9 czerwca 2020].

Clarc P., Cookson C., Hughes L., How the UK got coronavirus testing wrong, „Financial Times”, 27 marca 2020, https://www.ft.com/content/fa747fbd-c19e-4bac-9c37-d46afc9393fb [dostęp: 10 października 2020].

Małodzińska A., Narodowy Program Zdrowia wyrazem polskiej publicznej polityki zdrowia, „Zarządzanie Publiczne” 2014, nr 25(1), s. 105–114.

Magnuszewska-Otulak G., Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2013, nr 21(2), s. 85–107.

Scally G., Jacobson B., Abbasi K., The UK’s public health response to covid-19, „BMJ” 2020, nr 369(1932), https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1932.full [dostęp: 10 października 2020].

Zieleniewska M., Chorzy na nowotwory i serce byli w pandemii pozostawieni sami sobie. Innym wydawano sprzeczne zalecenia. Kto jest temu winny?, https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,chorzy-na-nowotwory-i-serce-byli-w-pandemii-pozostawieni-sami-sobie--innym-wydawano-sprzeczne-zalecenia--kto-jest-temu-winny-,artykul,01684409.html [dostęp: 10 października 2020].

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-21


Robakowski, P., & Synoweć, J. (2020). Polityka zdrowotna RP – co zmieniło się w dobie COVID-19. Studia Polityczne, 48(3), 85-106. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.3.04

Piotr Robakowski  piotr.robakowski@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1641-2643
Joanna Synoweć 
Politechnika Gdańska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8585-1458