Jelena Łukjanowa i Ilja Szablinski, Autorytaryzm i demokracjaCzachor R., Instytucjonalne uwarunkowania rywalizacji o władzę w postradzieckich systemach autorytarnych, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ” 2018, nr 4 (55), s. 175–194.

Hale H.E., Patronal Politics. Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective, Cambridge University Press, New York 2015.

Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.

Гельман В.Я., «Недостойное правление»: политика в современной России, Издательство Европейского универистета в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург 2019.

Лукьянова Е., Шаблинский И., Авторитаризм и демократия, Издательство „Мысль”, Москва 2018.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-21


Czachor, R. (2020). Jelena Łukjanowa i Ilja Szablinski, Autorytaryzm i demokracja. Studia Polityczne, 48(3), 177-182. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.3.09

Rafał Czachor  rczachor@afm.edu.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5929-9719