Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 51 Nr 3 (2023)

Integracja europejska/Unia Europejska

Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht i jego konsekwencje dla systemu integracyjnego. Ujęcie konstruktywistyczne

DOI: https://doi.org/10.35757/STP.2023.51.3.02
Przesłane: 16 stycznia 2024
Opublikowane: 26.10.2023

Abstrakt

The scientific analysis contained in this article is based on the constructivist approach and evaluation of the Maastricht Treaty on the European Union (EU). This is especially true of the behaviours and integration practices that refer to commonly shared (or not) identities, symbols, norms, interests and knowledge, as well as the language used in the EU, produced and reproduced over thirty years. The Union in the Maastricht Treaty is still an unfinished act. For this reason, the treaty is analysed here from the point of view of goals that have been achieved and those that have not. The constructivist way of approaching the EU after the treaty leads to an understanding of its identity as a subjective, non-material ontological subject, which is bound by informal institutions such as symbols, ideas, norms and social values.

Bibliografia

 1. Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, PWN, Warszawa 1983.
 2. Checkel J.T., Constructivism and EU Politics, w: K.E. Jørgensen, M.A. Pollack, B. Rosamond (eds.), The Handbook of European Union Politics, London–Thousand Oaks–New Delhi 2007.
 3. Checkel J.T., Constructivist approaches to European integration, „ARENA and Department of Political Science University of Oslo Working Paper”, No. 06, February 2006.
 4. Checkel J.T., Moravcsik A., A Constructivist Research Program in EU studies?, „European Union Politics” 2001, vol. 2, issue 2.
 5. Christiansen T., Jørgensen K.E., Wiener A., The Social Construction of Europe, „Journal of European Public Policy” 1999, vol. 6, no. 4.
 6. Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa 2013.
 7. Czachór Z., Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, Atla 2, Wrocław 2004.
 8. Czaputowicz J., Potencjał konstruktywizmu w wyjaśnieniu integracji europejskiej, w: J. Czaputowicz (red.), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Wydawnictwa UW, Warszawa 2016. Diez T., Europe as a Discursive Battleground: Discourse Analysis and European Integration Studies, „Cooperation and Conflict” 2001, vol. 36, no. 1.
 9. Diez T., Speaking Europe: The Politics of Integration Discourse, w: T. Christiansen, K.E. Jørgensen, A. Wiener (eds.), The Social Construction of Europe, SAGE Publications, London 2001.
 10. Gierycz M., Chrześcijaństwo – zapomniany warunek integracji europejskiej. Perspektywa politologiczna, w: J. Kulska (red.), Oblicza pojednania. Faces of reconciliation, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.
 11. Haas P.M., Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination, „International Organization” 1992, vol. 46, no. 1 – Knowledge, Power, and International Policy Coordination.
 12. Hobolt S.B., Tilley J., Blaming Europe? Responsability Without Accountability in the European Union, Oxford University Press, New York 2014.
 13. Hooghe L., Marks G., A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus, „British Journal of Political Science” 2008, vol. 39, no. 1.
 14. Hurrelmann A., European Democracy, the ‘Permissive Consensus’ and the Collapse of the EU Constitution, „European Law Journal. Review of European Law in Context” 2007, vol. 13, issue 3.
 15. Kothamaki N., Pojęcie legitymizacji demokratycznej w interpretacji konstruktywistycznej, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 1(144).
 16. Lindbergh L.N., Scheingold S.A., Europe’s Would-be Polity: patterns of change in the European community, Englewood Cliffs, New York 1970.
 17. Ławniczak K., Potencjał konstruktywizmu w studiach nad Unią Europejską, w: J. Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Warszawa 2014.
 18. Maatsch A., End of “Permissive Consensus’’: New Patterns of EU Contestation by the Mainstream and Radical Political Parties, ECPR General Conference Reykjavík, 25–27 August 2011.
 19. Metsola R., Europe has an opportunity for change, „Fondation Robert Schuman Opinion”, 9th May 2022.
 20. Moravcsik A., Debating approaches to European integration. Constructivism and European integration: a critique, w: T. Christiansen, A. Wiener, K.E. Jørgensen (eds.), The Social Construction of Europe, SAGE Publications, London 2001.
 21. Moravcsik A., Is something rotten in the state of Denmark? Constructivism and European integration, „Journal of European Public Policy” 1999, vol. 6, issue 4, Special Issue.
 22. Reus-Smit C., Konstruktywizm, w: S. Burchill (red.), Teorie stosunków międzynarodowych, Książka i Wiedza, Warszawa 2006.
 23. Risse-Kappen T., Exploring the Nature of the Beast: International Relations Theory and Comparative Policy Analysis Meet the European Union, „Journal of Common Market Studies” 1996, vol. 34, no. 1.
 24. Skolimowska A., Konstruktywizm w studiach europejskich, Ofi cyna Wydawnicza Łoś-graf, Warszawa 2013.
 25. Visvizi A., Interdyscyplinarność, konstruktywizm i emancypacja studiów europejskich, w: J. Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014.
 26. Weber M., Racjonalność, władza, odczarowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.
 27. Wendt A., The Agent-Structure Problem in International Relations Theory, „International Organization” 1987, vol. 41, no. 3 (Summer).
 28. Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 29. Wiener A., In the Eye of the Beholder: A Sociology of Knowledge Perspective on Norm Transfer, „Journal of European Integration” 2015, vol. 37, no. 2.
 30. Ziółkowska J., Rola parlamentów narodowych we wzmacnianiu demokratycznej legitymizacji Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Praca doktorska, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017.

Downloads

Download data is not yet available.