Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 51 Nr 3 (2023)

Integracja europejska/Unia Europejska

Późnowestfalskie innowacje w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej

DOI: https://doi.org/10.35757/STP.2023.51.3.03
Przesłane: 16 stycznia 2024
Opublikowane: 26.10.2023

Abstrakt

The purpose of this article is to take a closer look at the European Union’s (EU) external policy and its diplomatic apparatus, i.e. the European External Action Service (EEAS). as a post-Westphalian political innovation specific only to the EU. The article assumes that the EU’s post-Westphalian external policy is based on multilateralism, hybridism and normative plasticity. All the features of the EU’s external policy became apparent in the EEAS, which, originally constructed as a ‘service’, gradually turned into an ‘interstitial organisation’. Trying to find its place between standardisation and adaptation to the structures and practices typical of classical Westphalian diplomacy, and the emergence of transformative structures and new diplomatic practice, it has become a source of innovation related to the changing dynamics in diplomacy.

Bibliografia

 1. Ashton C., The EU wants ‘deep democracy’ to take root in Egypt and Tunisia, „The Guardian” [online], 4.02.2011, https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/feb/04/egypt-tunisia-eu-deep-democracy, [dostęp: 2.05.2022].
 2. Barburska O., Jak jednoczyła się Europa, w: Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania, E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski (red.), CeDeWu, Warszawa 2018.
 3. Barburska O., Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne i metodologiczne, „Studia Europejskie” 2016, nr 3.
 4. Barnett M., Finnemore M., Rules for the World: International Organizations in Global Politics, Cornell University Press, Ithaca, NY 2004.
 5. Bátora J., Hynek N., Fringe Players and the Diplomatic Order: The ‘New’ Heteronomy. Palgrave Macmillan, London 2014.
 6. Bátora J., ‘The Mitrailleuse Effect’: The EEAS as an Interstitial Organization and the Dynamics of Innovation in Diplomacy, „Journal of Common Market Studies” 2013, vol. 51, issue 4.
 7. Bieliszczuk B., Biskup P., Znojek B., Specyfika i trendy w obsadzie personelu administracyjnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2011–2019), PISM, Warszawa 2021.
 8. Biermann F., Pattberg P., van Asselt H., Zelli F., The fragmentation of global governance architectures: A framework for analysis, “Global Environmental Politics” 2009, vol. 9, issue 4.
 9. Biscop S., The EU and Multilateralism in an Age of Great Powers, Multilateralism in a Changing World Order, Konrad-Adenauer-Stiftung, Singapore 2018.
 10. Bouchard C., Peterson J., Conceptualising Multilateralism. Can We All Just Get Along?, Mercury E-paper 2011, no. 1.
 11. Brok E., Selmayr M., EU – Verfassungskonvent und Regierungskonferenz: Monnet oder Metternich?, w: W. Weidenfeld (red.), Die Europäische Union. Politisches System und Politikbereiche, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2004.
 12. Burgess M., Federalism and European Union: the Building of Europe, 1950–2000, Routledge, London–New York 2000.
 13. Chojan A., Europejska Służba Działań Zewnętrznych – postęp czy regres w politycznej integracji Europy?, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2012, nr 1 (36).
 14. Cianciara A.K., Europejska Polityka Sąsiedztwa w perspektywie konstruktywizmu. Aktorzy, narracje, strategie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2017.
 15. Cross M.D., Melissen J. (red.), European Public Diplomacy: Soft Power at Work, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2013.
 16. Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 17. Emerson M., Balfour R., Corthaut T., Wouters J., Kaczyński P.M., Renard T., Upgrading the EU’s Role as Global Actor, CEPS, Brussels 2011.
 18. Fiszer J.M., Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Cz. I, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2015, Nr 9.
 19. Fuest C., Pisani-Ferry J., Financing the European Union: new context, new responses, Policy Contribution 2020/16, Bruegel.
 20. Grosse T.G., Suwerenność i polityczność. Studium integracji europejskiej, Warszawa 2022.
 21. van Ham P., Social Power in International Politics, Routledge, London 2010.
 22. Hanses B., Spence D., The EEAS and Bilateral Relations: The Case of the EU Delegation in the Democratic Republic of the Congo, w: D. Spence, J. Batora (red.), The European External Action Service European Diplomacy Post-Westphalia, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke 2015.
 23. Hawkins D.G., Lake D.A., Nielson D.L., Tierney M.J., Delegation and Agency in International Organizations, Cambridge University Press Cambridge 2006.
 24. Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J., Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Stanford University Press, Stanford, CA 1999.
 25. Hix S., System polityczny Unii Europejskiej, przekład polski, tłum. A. Komasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 26. Hocking B., Melissen J., Riordan S., Sharp P., Futures for Diplomacy: Integrative Diplomacy for the 21st Century, Raport no. 1, The Netherlands Institute of International Relations, Clingendael 2012.
 27. Hooghe L., The European Commission and the Integration of Europe: Images of Governance, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 28. Hooghe L., Marks G., A postfunctionalist theory of multilevel governance, „The British Journal of Politics and International Relations” 2020, vol. 22, issue 4.
 29. Hooghe L., G. Marks G., Multi-level Governance and European Integration, Rowman & Littlefi eld Publishers, Lanham–Oxford 2001.
 30. Huigens J., Niemann J.A., The EU Within the G8: A Case of Ambiguous and Contested Actorness, EU Diplomacy Papers 5, College of Europe, Bruges 2009.
 31. Jørgensen J., Oberthür S., Shahin J., Introduction: Assessing the EU’s Performance in International Institutions – Conceptual Framework and Core Findings, „Journal of European Integration” 2011, vol. 33, issue 6.
 32. Kelemen R.D., The political foundations of judicial independence in the European Union, „Journal of European Public Policy” 2012, vol. 19, no. 1.
 33. Keck M.E., Sikkink K., Activists beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics, Cornell University Press, Ithaca–London 1998.
 34. Keukeleire S., Thiers R., A. Justaert A., Reappraising Diplomacy: Structural Diplomacy and the Case of the European Union, „The Hague Jour-nal of Diplomacy” 2009, vol. 4, issue 2.
 35. Kissack R., Pursuing Effective Multilateralism. The European Union, International Organisations and the Politics of Decision Making, Palgrave Macmillan, Houndmills 2010.
 36. Krause J., Multilateralism: Behind European Views, „The Washington Quarterly” 2004, vol. 27, issue 2.
 37. Kreuder-Sonnen Ch., Zangl B., Which post-Westphalia? International organizations between constitutionalism and authoritarianism, „European Journal of International Relations” 2015, vol. 21, issue 3.
 38. Kuźniar R., Między Zachodem a nie-Zachodem, czyli przyszły porządek międzynarodowy, w: W. Kostecki, B.E. Nowak, K. Smogorzewski (red.), Przyszłość międzynarodowego ładu liberalnego i rola Europy, Warszawa 2019.
 39. Lavanex S., A Governance Perspective on the European Neighbourhood Policy: Integration beyond Conditainolity?, „Journal of European Public Policy” 2008, vol. 15, issue 6.
 40. Lazarou E., Edwards G., Hill Ch., Smith J., The Evolving ‘Doctrine’ of Multilateralism in the 21st Century, MERCURY E-paper no. 3, February 2010.
 41. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 42. Manners I., Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, „Journal of Common Market Studies” 2002, vol. 40, no. 2.
 43. Meunier S., Nicolaidis K., The European Union as a Conflicted Trade Power, „Journal of European Public Policy” 2006, vol. 13, no. 6.
 44. Meunier S., Managing globalization? The EU in international trade negotiations, „Journal of Common Market Studies” 2007, vol. 45, no. 4.
 45. Milczarek D., Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Wydawnictwo Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 46. Nitszke A., Europejska Służba Działań Zewnętrznych – nowa jakość dyplomacji unijnej?, „Politeja” 2018, vol. 15, no. 3(54).
 47. Peterson J., The European Union: Pooled Sovereignty, Divided Accountability, „Political Studies” 1997, vol. 45, issue 3.
 48. Pietraś M., Teoria i praktyka reżimów międzynarodowych, czyli wartości, normy i instytucje w jednym, w: Ł. Fijałkowski, E. Stadtmüller (red.), Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, t. 1, Rambler, Warszawa 2015.
 49. Pietraś M., Marzęda K. (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 50. Rewizorski M., Przybylska-Maszner B., System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne, Difi n, Warszawa 2012.
 51. Rewizorski M., Dużo hałasu o nic? Uwagi o reformie modelu funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 2.
 52. Rewizorski M., G-8 czy G-8,5? Uwagi na temat uczestnictwa Unii Europejskiej w grupie ośmiu, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7.
 53. Rosamond B., The European Union, w: T.G. Weiss, R. Wilkinson (red.), In-ternational Organization and Global Governance, Routledge, London–New York 2018.
 54. Ruggie J., Multilateralism: The anatomy of an institution, „International Organization” 1992, vol. 46, no. 3.
 55. Schwok R., Peculiarities of the European Union’s External Action, w: M. Telò (red.), Globalisation, Multilateralism, Europe. Towards a Better Global Governance, Ashgate, Farnham 2013.
 56. Speech by Jacques Delors (Luxembourg, 9 September 1985), „Bulletin of the European Communities”, Offi ce for offi cial publications of the European Communities, Luxembourg, September 1985, No 9.
 57. Susskind L., Arguing, Bargaining, and Getting Agreement, w: R. Goodin, M. Moran, M. Rein (red.), The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University Press, Oxford 2008.
 58. Tomic N., Coordinative Discourses in Brussels: An Agency Model of EU Foreign Policy Analysis, „Perspectives on European Politics and Society” 2013, vol. 13, issue 2.
 59. White B., Understanding European Foreign Policy, Basingstoke–New York 2001.
 60. Zieliński M., Charakter prawny i zadania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, „Państwo i Prawo” 2014, nr 10.
 61. Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.

Downloads

Download data is not yet available.