Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 51 Nr 3 (2023)

Integracja europejska/Unia Europejska

Francuska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – bilans w świetle Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE

DOI: https://doi.org/10.35757/STP.2023.51.3.06
Przesłane: 16 stycznia 2024
Opublikowane: 26.10.2023

Abstrakt

This analysis aims to evaluate the implementation of the priorities of the French Presidency of the Council of the European Union and the challenges it faced, with particular emphasis on the objectives of the EU’s Common Security and Defence Policy. The article describes the French Presidency in a broader European geopolitical context, which affected the final shape of the presidency’s goals and their implementation.

Bibliografia

 1. Badie B., Les puissances mondialisées. Repenser la sécurité internationale, Odile Jacob, Paris 2021.
 2. Banasik M., Rogozińska A., Bezpieczeństwo geopolityczne, Difin, Warszawa 2022.
 3. Barcz J., Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2020.
 4. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (red.), Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2015.
 5. Beaune C., L’Europe, par-delà le Covid-19, „Politique étrangère” 2020, vol. 85, issue 3, Ifri, https://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-etrangere/leurope-dela-covid-19 [dostęp: 07.03.2022].
 6. Beaune C., L’Europe puissance, „Le Grand Continent”, 03.12.2020, https://legrandcontinent.eu/fr/2020/12/03/conversation-avec-clement-beaune/ [dostęp: 07.03.2022].
 7. Chopin T., Faure S.B.H., Presidential Election 2022: A Euroclash Between a “Liberal” and a “Neo-Nationalist” France Is Coming, „Inter economics” 2021, vol. 56, issue 2, s. 75–81, DOI: 10.1007/s10272-021-0957-x.
 8. Dunne J., Evaluer le coût de la non-Europe 2014–2019. Rapport pour le parlement européen, 2014, https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_STU_663350_Mapping_of_the_CoNE_FR.pdf [dostęp: 31.03.2022].
 9. El Ghamari M., Torbicka K., Usewicz T., Common Security and Defence Policy of the European Union Through the Prism of Polish Experiences and Security Interests, „Polish Political Science Yearbook” 2021, s. 33–59, https://doi.org/10.15804/ppsy202149.
 10. Gotkowska J., Wojna na Ukrainie: konsekwencje dla Bundeswehry i niemieckiej polityki w NATO, Komentarze OSW, 30.03.2022, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-03-30/wojna-na-ukrainie-konsekwencje-dla-bundeswehry-i-niemieckiej [dostęp: 03.04.2023].
 11. Koziej S., Reflections on the Common Security and Defence Policy ahead of the EU summit meeting – Europe needs a quality and realistic security strategy, 2016, https://pulaski.pl/en/refl ections-on-the-common-security-and-defence-policy-ahead-of-the-eu-summit-meeting-europeneeds-a-quality-and-realistic-security-strategy/ [dostęp: 02.04.2023].
 12. Lequesne Ch., La France dans la nouvelle Europe. Assumer le changement d’échelle, Presses de Sciences Po, Paris 2008.
 13. Lenoir O., 10 points sur l’opinion géopolitique en France avant la présidentielle, „Le Grand Continent”, 10.01.2022, https://legrandcontinent.eu/fr/2022/01/18/10-points-sur-lopinion-geopolitique-en-france-avant-la-presidentielle/?mc_cid=fb7c53fec9&mc_eid=c5696031a0 [dostęp: 06.04.2022].
 14. Nowak-Far A. (red.), Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 15. Riedel R., Rotacyjna prezydencja Rady Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Analiza ról prezydencji w okresie przejściowym, „Studia i Monografie” 2014, nr 504.
 16. Szczerski K. (red.), Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 17. Wojtaszczyk K. (red.), Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, INP UW, Warszawa 2010.

Downloads

Download data is not yet available.