Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 51 Nr 4 (2023)

Społeczeństwo

Fenomen mobilizacji społecznej w warunkach kryzysu na granicy: zasoby, uczenie się, otoczenie i innowacje społeczne

DOI: https://doi.org/10.35757/STP.2023.51.4.01
Przesłane: 13 czerwca 2024
Opublikowane: 29.03.2024

Abstrakt

In the article, we analyze the specificity of the active response of residents of the eastern border areas to unexpected and sudden events in their surroundings: the wave of migrants from Africa and the Middle East since mid-2021 at the border with Belarus and the mass exodus of people from Ukraine as a result of the Russian invasion in February 2022. We are looking for confirmation of the thesis that the development potential of the crisis exists and we are testing hypotheses regarding the role of the social and institutional environment in the manifestation of this potential. We present the results of a field study devoted to: the perception of the social environment of activists for migrants – as a factor encouraging them to provide help or demobilizing them; analysis of forms and methods of operation with particular emphasis on their innovative nature; the course and effects of aid activities from the perspective of generating, using, exchanging and consolidating cognitive and social resources in local environments confronted with the crisis.

Bibliografia

 1. Bukowski M., Duszczyk M. (red.), Gościnna Polska+. Jak mądrze wesprzeć Polskę i Polaków w pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, WiseEuropa, Warszawa 2022.
 2. Chrzczonowicz M., Ukraińcy i Polacy. Będą konflikty? Polki są realistkami, wyborcy PiS – optymistami [SONDAŻ IPSOS], https://oko.press/ukraincy-i-polacy-beda-konflikty-polki-sa-realistkami-wyborcy-pis-optymistami-sondaz-ipsos/ [dostęp: 1.04.2023].
 3. Czarnota K., Marta Górczyńska M., Gdzie prawo nie sięga, Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, czerwiec 2022.
 4. Diamond J., Kryzysy. Punkty zwrotne dla krajów w okresie przemian, Zysk i S-ka, Poznań 2021.
 5. Dobry M., Socjologia kryzysów politycznych, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 6. Hess S., Kasparek B., Under Control? Or Border (as) Conflict: Reflections on the European Border Regime, „Social Inclusion” 2007, t. 5, nr 3, s. 58–68.
 7. Jarosz S., Klaus W. (red.), Polska szkoła pomagania. Przyjęcie osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce, Raport Konsorcjum Migracyjnego, Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami, Centrum Badań Migracyjnych, Warszawa 2023.
 8. Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Kościańska A., Petryk M., Odejdź. Rzecz o polskim rasizmie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2022.
 10. Kwaśnicki W., Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka, [w:] W. Misztal, A. Kościański, Marta Danecka, Zofia Kinowska-Mazaraki, Anna Machcewicz, Ewa Nalewajko, G. Chimak (red.), Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy, IFiS PAN, Warszawa 2015, s. 49.
 11. Lee E.S., A theory of migration, „Demography” 1966, t. 3, nr 1, s. 47–57.
 12. Lewenstein B., Zielińska E., Poszerzanie granic sektora pozarządowego. W stronę patainstytucji, działań hybrydowych i sieci społecznych, [w:] A. Kościański, W. Misztal (red.), Falująca obywatelskość. Stare wzory i nowe tendencje, IFiS PAN, Warszawa 2019, s. 159.
 13. Łotocki Ł., Integracja i dyskryminacja – krajobraz 2009, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 14. Mikulska A., Rasizm w Polsce, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010.
 15. Misztal W., Kościański A., Chimiak G., Wprowadzenie, [w:] W. Misztal, A. Kościański, G. Chimak (red.), Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy, IFiS PAN, Warszawa 2015, s. 11.
 16. Olejniczak K., Rok J., Płoszaj A., Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą – przegląd koncepcji, [w:] K. Olejniczak (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 75.
 17. Pietrusińska M.J., „People From the Forest”: Discourse About Migrants in the Narratives of NGO Workers and Activists Involved in Humanitarian Crisis at the Polish-Belarusian Border, „Sprawy Narodowościowe: Seria nowa” 2022, nr 54, Article 2803, DOI: 10.11649/sn.2803.
 18. Römhild R., Schwanhäußer A., zur Nieden B., Yurdakul G. (eds.), Witnessing the Transition: Moments in the Long Summer of Migration, Humboldt University, Berlin 2017.
 19. Sierakowski S., Sadura P., Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom. Raport z badań socjologicznych, https://krytykapolityczna.pl/kraj/polacy-za-ukraina-ale-przeciw-ukraincom-raport-z-badan-socjologicznych-sadura-sierakowski/ [dostęp: 10.11.2023].
 20. Staniszewski R.M., Społeczna percepcja migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd M. Morawieckiego oraz podległe służby na obszarze przygranicznym z Białorusią – raport końcowy z badań, maj 2022, DOI: 10.13140/RG.2.2.31059.25128/1.
 21. Staniszewski R.M., Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego – raport z badania opinii publicznej, June 2022, DOI: 10.13140/RG.2.2.17930.34243.
 22. Theus J., Czy po pół roku wojny niechęć do Ukraińców rośnie? „Tego się obawialiśmy”, Sondaż, OKO.PRESS, https://oko.press/czy-po-pol-roku-wojny-niechec-do-ukraincow-rosnie-tego-sie-obawialismy-son-daz-oko-press/ [dostęp: 1.04.2023].
 23. Weryński P., Typy kapitałów społecznych a wzory uczestnictwa obywatelskiego, [w:] W. Misztal, A. Kościański (red.), Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego, IFiS PAN, Warszawa 2011, s. 77.
 24. Ziółkowski M., Kapitał społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 22, s. 7–27.

Downloads

Download data is not yet available.